Een verdwaalde bom treft de Schrans* Corien Rat tink De 29ste november 1944 rond half twaalf 's avonds werd voor enkele inwoners van Leeuwarden een tijdstip om nooit meer te vergeten. Een verdwaalde bom trof hun huizen. Een dode, enkele gewonden en vernielde huizen waren het treurige gevolg. Deze gebeurtenis heeft weinig aandacht ge kregen in de Ijccu warder geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. In Laarzen up de Lange Pijp van Ype Schaaf wordt de ge beurtenis aan de Schrans vermeld ill het dagboek dat Berend ltoersma bijhield. Hij schreef: 30 november 1944 Gisteravond ongeveer half twaalf is er een vliegtuig heel lang over de stad gekomen, even daarna was er een ontploffing en grote luchtdruk. Ik heb er verder geen aandacht aan geschonken, maar vanmorgen werd be kend, dat er in de Schrans acht.er de schoen maker Kammin ga een hom is terechtgeko men. Er schijnen doden en gewonden te zijn. Op het tijdstip dat de bum viel liep agerd Van der Laar op de Verlengde Schrans. Zijn rapport over deze fatale gebeurtenis leest als een ooggetuigenverslag. Hij zag een vliegtuig heel laag overkomen, hoorde een dof gedreun en zag bijna up hetzelfde mo ment een stof- of rookpluim, De plek van het ongeluk was bezaaid met stenen en hout. Het bleek dat Schrans nummer 39 -onge veer tegenover het toenmalige gemeente huis van Leeuwarderadeel- geheel vernield was. In het huis woonde Johannes van der Weer en zijn gezin. Hen n ie Leegs tra-van der lloek woonde naast de familie Van der Meer ia een zijstraat van de Schrans; nu een wandelpad met schoenenwinkel Kamsma op de hoek, Gok de familie Van der Hoek werd slacht- De kaai dag als stille getuige van het drama dat in 1944 had plaatsgevonden, ca, 1955, De functie van de pijl op de foto is onduidelijk. Met dunk ruin Hunnie I-eenstru-van rier Huek Stij duurde de reductie baar verhaal over de tram oj) de Schrans, Waarop dit stuk t» gebaseerd, offer van de bom, Heiinie Leegstra was Ln 1944 zes jaar. Haar vader ErnesLus van der Hnek was ondergedoken, maar die bewuste avond was hij thuisgekomen, Omdat het al de hele dag onrustig was in de tucht had hij besloten dat het gezin met kleren aan bene den zou slapen. Een levensreddend besluit bleek achteraf Hcnriie vertelt: Het was midden in dc nacht toen er een ex plosie was die je niet kunt beschrijven. Mijn moeder gilde: 'allemaal brandbommen op zolder. We moeten eruit.' De hele zijgevel van ons huis was weggeslagen en op zolder terecht gekomen. De voorzienigheid heeft hier geholpen. Als wij op zolder hadden ge slapen had ik het niet na kunnen vertellen. Na deze oerknal was het akelig stil. Hoelang dat moment heeft geduurd knn ik nu niet meer zeggen, maar hierna hoorde je gekreun on gegil. Maar we konden niets zien. Door de klap zaten wij helemaal inge graven; de grond en de modder lagen tot de goot.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 20