Lcova.V)U. Ik Schrans rand de eeuwwisseling met deels achter de boom verscholen de panden (2e en 3e huts van reehls) die door dr per ongetuit afgeworpen vliegtuigbom in 1944 uterden getroffen Bij de familie Van der Meer was de toestand eveneens dramatisch te noemen. De dienst doende agent was snel ter plekke en begon met de gewaarschuwde brandweer en toege snelde omwonenden de slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Voor de achtjari ge Nico van der Meer kwam do hulp te laat. Hij was waarschijnlijk op slag dood. Zijn twee jaar oudere broer Jan was ernstig ge wond. De artsen Bangnia en Van Drooge verleenden eerste? hulp, Daarna werden do gewonden met een nuto van de luchtbe schermingsdienst naar hel Honifatius Hospitaal vervoerd. Nogmaals bet verslag van Hemde Leegstra: Jan van der Meer was ernstig gewond. Ze hadden hem gevonden en op de toonbank gelegd hij De Vries (buurtkruidenieri mei de opmerking:'helaas maar hier is geen red den meer aan.' Maar een non van het √čonifatius Hospitaal zag dit gelukkig an ders en heelt zich toen om hem bekommerd en zijn leven gered. Door liet wisselen van koude en warme doeken on het behandelen van zijn wonden kwam zijn lichaamstempe ratuur weer op peil en daarmee zyn adem haling ook. Volgens het politierapport was eon pakhuis achter Schrans 35 en het onbewoonde pand nummer 37 totaal vernield. Andere huizen hadden flinke schade opgelopen. Het huis van de Familie Van der Hoek werd min of meer hersteld en het gezin heeft er tot en kele jaren na de oorlog gewoond. Het huis was toen echter nl onbewoonbaar verklaard. Soms ontmoet Hermin Leegstra haar vroe gere buurjongen Jan van der Meer nog 'en dan komen we altijd weer uit bij hot bom bardement', schrijft ze.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 21