Herw aard eri Jig Het waB vooral door de overdaad dat men vroeger vaak negatief oordeelde over ge schilderde muurreclaraes. Men vond het een lelijke keet, te druk, te groot en ontsierend. Hedendaagse huiUinreclame mept dezelfde reacties op Gelukkig kwam er - voordat de laatste muur reclame verdwenen was - een herwaardering op gang. Men kreeg oog voor de esthetische kwaliteit van de muur typo grafie, zoals die bijvoorbeeld te vinden was op de zijmuur van het voormalig modehuis P,S. Bakker aan de Nieuwostad. De letters PSB waren daar aangebracht in een schit terendejaren dertig stijl. Vergelijk dat mo dieuze ontwerp eens met de nog bestaande schildering van R.S. Stokvis in de Herman Costerstraat. De wat stijve, maar degelijke, sobere vormgeving van deze laatste draagt een andere boodschap uit. Gralfiti heeft een nog slechtere naam dan buitenreclame. Stiekeme spuiters, die je mooie muur vernielen, Toch groeit er nu en dan uit een graffiti-artiest een gerespec teerd kunstenaar, zoals Keith Haring. Soms worden hartekreten - in grote letters op de muur gekalkt - beroemd. Wie kent niet Rampen komen op het transfbrmatorhuisjc langs het spoor net buiten Leeuwarden? En de prangende vraag Kuituur ken dut oek in de frituur?, aangebracht op een muur bij theater Romein, is welhaast legendarisch. In hoeveel culturele praatjes, nota's en ver gaderstukken zou deze kreet wet niet geci teerd zijn? Voor de Stichting Muurtaai was dit reden genoog om deze trelïer van een student te w illen conserveren. Voor informatie: Stichting Muurtaai Peet bovenst raat 51 8916 GE Leeuwarden Boven; Muurtaai op de zijgevel van het pand van P.iï. Bakker op de hoek van de Nteuwestad en het Herenwaltje? 1929 (foto: H A. Rollemai Onder De prangende vraag np de muur bij Theater Romein t foto- Sitp van Dingen)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 30