wordt eldtffK in dit nummer aandacht ge schonken. Andere wetenwaardigshedon Momenteel bereidt Muurtaai -zie het stuk van Willem Winters- het herstel voor van een fors bemeten reclametekst op een pand aan de Potmargc, een pakhuis dat vroeger voor de opslag van hakkersbenodigden diende en binnenkort in opdracht van een projectont wikkelaar verbouwd wordt tot appartemen ten en werkruimten. Soms, zij het sporadisch, worden er nog mo numenten' ontdekt. Dat gebeurde afgelopen voorjaar achter een woonhuis aan de Bredeplaats, nabij de Grote Kerk. Op het achtererf van Bredeplaats 7 blijkt een klein bedrijfspand te staan, dat naar schatting uit de tweede helft van de achttiende eeuw da teert, terwijl in de negentiende eeuw de voor gevel aangepast is. Het gebouwtje heeft twee lagen onder een zadeldak tussen topgevels. Het kent geen bijzondere inlerieuTonderde- len meer maar de buitenkant heeft een heel aardige houten pui op de begane grond en vensters en een bédrijfsdeur op de verdie ping. Sommige ramen bezitten nog de acht- tiende-eeuwse roeden verdeling, een paar an dere zijn kennelijk toegevoegd in de negen tiende eeuw. De oorspronkelijke functie is vooralsnog on duidelijk; op het Gemeentearchief tracht men de geschiedenis van het pand te achter halen maar dat is tot dusverre weinig suc cesvol gebleken. Of het pand de status van rijksmonument kan verwerven of anders over een aantal jaren van gemeentelijk mo nument, wordt nader bekekenDe eigenaren overwegen zorgvuldig herstel. Gebouwtje achter Bredeplaats 7 met op de achtergrond de achterzijde van het Boshuizen Gasthuis, 1973 (foto: DSO)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 32