Nieuws van Aed Levwerd Et'ti mooie zomer Aed Levwerd en hel Gemeentearchief he- lecfden een mooie en ak lieve zomer. Onze aktiviteiten waren opgenomen in Simmer 2000. De lezingen, de Liwwadder dag, de tentoonstellingen, de extra Open Monumentendag trokken veel en vooral ook enthousiast publiek. De lezingen hadden zowel wat onderwerp als lokntie betreft een eigen karakter Meinderl Schroor sprak in 't Aljetnint over Leeuwarden in de 19e en 20e eeuw; Hearn Bilker over de Friese Nassaus in de Waalse Kerk en Geurt de Vries interviewde in het Simmercafé in De Harmonie Geert Mak over zyn jeugd in Leeuwarden. En dan de Liwwadderdag! Meer dan dui zend geïnteresseerden kwamen op die drui lerige zondagmiddag van 9 juli naar Zalen Schaaf. Oude foto's, boeken, korte lezinkjes, oen reünie van het IJebaankwartier en vooral ontmoetingen met oude bekenden haalden als vanzelf herinneringen naar ho ven. Op de muziek van de Amalfi's werd ou derwets gedanst. En Hendrik ten Hoeve zong het enige echte Liwwadderlied. Wie op de tentoonstellingen over de jaren dertig in De Beurs en de jaren vijftig in het Gemeentearchief rondliep, hoorde voortdu rend uitroepen van herkenning. Maar ook wel eens van teleurstelling over wat ver loren was gegaan. De tentoonstellingen maakten weer eens duidelijk dat hel Gemeentearchief een uitgebreide en muoie fotocollectie heeft. De laatste akliviteil op de laatste dag van Simmer 2000, 22 juli, was de extra Open Monumentendag, De werkgroep Open Monumentendag binnen Aèd Levwerd en het Gemeentearchief luidden liereikt dat veel monumenten open waren. Een stads wandeling leidde de deelnemers langs De Koperen Tuin, Pier Pandertempel, Paters- huis. Stadhouderlijk Hof, Hoshuisengast- huis. Dit is slechts een kleine greep; alle 27 monumenten opnoemen, zou tc ver voeren. Hendrik ten Hoeve brengt, begeleid door Fmnx van den Borg op de accordeon, het enige echte 'Liwwadderlied' ten gehore, ten overstaan van honderden diep ontroerde Liwieaddcrs (fata: AZwerver) Sommige monumenten gingen niet om tien, maar pas om elf uur open, zodat de vroegste bezoekers enkele deuren gesloten vonden. Jammer! Simmer 2000: het was een mooie zomer, We eindigen deze terugblik op de volgende pagina met een gedicht over Het Vliet dat Jacob Vellenga voor de Liwwadderdag schreef 7kee bekende oud-Liicwadders vertellen over hun jeugdjaren tijden* een aflevering van het 'Simmercafé' in Stadsschouwburg de Harmonie. Tweede ran links (leert Mak en rechts achter dc tafel) Cor Boonstra tfoto: 11. ten Hoeve) LcQVOr^t-ijL. V

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 35