Lfovar^t-tft Pc Adjv Lamberts- of Westerpijp, gezien vanaf het Schnvernek. Dae foto wan te tien ttjdvna de tentoonstelling Leeuwarden in de jaren '30 in de Openbare Bibliotheek tijden* Simmer 2000 ffoto: H.ARolt erna) Dut ouwe Vliet l.'t ouwe Vliet leeft enkeld in fer halen Fan pakhuzen fnt graan en meel en snut Waar mannen bcalgden, lange folie dagen Dal kostte kracht, se wurden taak niet oud Willem férspeult een arm en Swatte Jan een been Wie hel dat metrnaakt? Ilast gien één Ut ouwe Vliet leeft enkeld in forhalen Een tichelwerk en een foermunderij Skiemerige kroegjes en ops tern al e klanten De trapkebruggen, skipper op een rij Bij werf Van Duren lag een aak uut Hoogeveen Mar welke s kippen meer, weet hast gien één Nog leeft ut ouwe Vliet enkeld mar in (ér- halen De jaren fan de kris us en Colijn Weer later dreunden learzen deur de stra ten En songen kienders: bommen op Berlijn Toen is er feu! an swatte handel deen De Joodse huren gongen, ja waarheen? Nog leeft ut ouwe Vliet enkeld mar in fer- halen Waar ston die oaiieslagerij ook weer Ooit woanden Troelstra's hier, en Markus Aal Ut namen noemen doetje suver seer Gien éé'n staat meer bij Appeldoorn in 't road Hein en de meeste proevers binnen doad Dat ouwe Vliet leeft niet meer in ferhalen De laatste grap is al soa faak ferteld Ut asfalt het ut wonnon fan ut water Der wurdt niks meer fan foor de demping meldt Mar in tweeduzend sei een man: ho even Ik weel nog wat: dat het ie hier opskreven Ook Arie Kamminga tiet zich op de Liwwttelderdag niet onbetuigd (foto: HM Drent.' Tweede druk Het boek Leeuwarden 750-2000, hoofdstad cart Friesland, verschenen november 1999, is gelukkig weer verkrijgbaar, De belang stelling voor de geschiedenis van Leeuwar den was zo groot dat uitgever Van Wijnen te Franeker dit vooijaar een tweede druk uit bracht. Vliegende start De nieuwe Leeuwarder Historische Vereni ging Aed Levwerd en het historisch tijd schrift Leovardia werden enthousiast ont vangen, In korte tijd meldden zich veel le den/abonnees. Op dit moment zijn het or meer dan 7f»0. Met de enthousiaste reactios op hel tijdschrift was de redactie natuurlijk heel blij. De positieve reacties werken sti mulerend. Lezers stuurden bijdragen; in dit, nummer is het verhaal van Ilennie Leeg- stru-van der Hoek opgenomen. Er was een enkele kritische reactie zoals van een lezer die het Liwwaddcrs verfoeit. Wij stellen op en aanmerkingen over ons 'product' op prijs. Op de vorige bladzijde zijn de aktlviteilen van de vereniging Aed Levwerd van afgelo pen zomer opgesomd. Daarbij is nog niet genoemd de Open Monumentendag van zoterdag 9 september. Onder het mutLu Un singeltsjc om sLonden monumenten van Hoekster- tot Vrouwenpoortsbrug in de aar- dacht, Het bestuur bereidt nu een algemene leden vergadering gecombineerd met een lezing voor, U krijgt daarvan bericht.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 36