V11b r T ff it LEEUWARDEN 3=^ "ïêkit c+t UlUilW L^Befe'^öCMékl 4- I 1 3 LIEU ii j* i j. I j u j j l—i j i I i*"c i V i i i f fr" i ^=j= £=T «=1 7*f ff f m i irtj j i j iat ij'1 .1 U I i 'i ll.li'11 1 l|.i|i'U, 1 I. 1 ~iV 1I li L I 'I —Fr- J1P i|- -•«rl Or iE-j- -ii i- l T f iI r i j i i _Ji -*■i— ?V-o1 O i 1 *i1 -O !-g—T li' I I I I ll'-l n j I j 1 J I 7 - -*- H' o5 1 t/EF-tiEBftfTXT UEP igWMMM- EFF iF^FF F^FF §=s$ I n T IT I I T t itOR&PtU gm.'--pEHZW6£-M- liT; sri-'^ZTNOH- KHut -?&; *T29Hiï&S3TJ3E teM-SBiJtE +t T f kJEL 2<xh of mr-r# march wxhit-xrv&ritir jk zooms** nosY t 1 9 J ■üFh mr met x $mi> ~M'xh Tekst en muziek rem hct in 1973 op verzoek van de VW door heter Goeman# gecomponeerde Leeuwarden lied. Steden zijn geduldig, steden zijn onschuldig, 'l zijn steeds de mensen die wel doen of niet. 't Is daarom juist misschien dat ik zo graag wil zien hoe't gaat met de stad die 'k zo liefheb in dit lied'. De tekst het refrein luidt: Leetoadden, I^etvadden, pronkje fan ut Noorden - Daar hoor ik thus, want daar leit mien bestaan; - Waar ik oek ku;am, gien plak dat bij mij hoorde As Leewadden, 'f hart fan ut mooie Friese land

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 40