Gedane zaken: banketbakkerij Frehe LcoVOr^c^ ï- An fin tie Jong in wn sLtid die leeft komen en gaan winkels. In de rubriek /aken stappen wjj nog één keer een verdwenen winkel binnen. Dit keer de bunkelbakkersznAk van J,G. ïYehe nan de Nieuwestad. In 1893 kucht de grootvader van J.Cï. Frehe, de huidige eigenaar, Nieuwestad 84. Hij zet te de hanketbakkerij voort die sinds 1811 in dat pand was gevestigd. In de jaren twintig hitiiddc de familie Frehe de banketbakkerij uit met een theesulon, die echter na eui) brand en vanwege de slechte economische toestand gesloten inoest worden. De firma was ook bekend als traiteur; zij bereidde complete menu's en bezurgde die bjj de gro te huizen niet dienstboden. Na een gedegen leertijd onder andere in Maastricht kwam de jonge Frehe in do zaak van zijn vader als kuk en banketbakker. Met grote liefde voor het vak vervaardigde li ij gebak, koekjes, chocoladewerk en bonbons, waaronder echte kersenbonbons met de pit. er nog in cn het steeltje er nog aan! Maar Reclamedrukwerk banketbakkerU Frehe, to. IS 15 zijn hart lag hij het koks werk. In 1960 open de hij een lunchroom die menige Leeuwar der zich nog zal herinneren. Arbeidswet on keuringsdienst stelden eisen waar de bakkerij niet meer aan kon vot- duen. Op 9 juni 1971 sloot Frehe rit deuren; het einde aan 180 jaar bakkerij traditie aan de Nieuwcstad. Fata run hel interieur van banketbakkerij Freheter gelegenheid mui de heropening, W24 (privé-cotleetie Fam. Frehe) tawt-jljdli.iVi-. EIUVVARDEN 'IcfaJir-o" V" HVl

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 7