LcoVor^t Inhoud 14L Leovardia. historisch tijdschrift voor [jceuwardcn en omgeving is ten uitgave vein de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd in samenwerking met het Gemeentearchief Leeuwarden, Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 10,- Kedactie Jan Faber Anneke Heltinga Corien liattink Tom Sandück Klaas Zandherg Medewerkers aan dit nummer Klaas Faber Anna de Jong Jelraa Knel Mijnte Kamminga Henk Olij Wiin van Rijnsoever Dirk S wierstra Aider! Toornstra Jakob Veltenga Jan Verbeek Chris Visser Adviseur Hendrik ten Hoeve Redactiesecretariaat Grute Kerkstraat 29 8911 PZ J-oouwardeti tel. (058) 283 83 99 fax (0581233 23 15 e-mail gemeenteardiiefl&leeuwarden.nl Lid maatschap/abort nement Diaconessenpark 38 8917 GA Leeuwarden tal. 1058) 212 63 29 e-mail ledenlevwerd@angelfire.com Prijs lidmaatschap/abonnement 40,- per jaar Opmaak en druk Handelsdrukkerij van 1874 Leeuwarden illustraties, tenzij anders vermeld: Gemeentearchief I .eeuwarden ISSN 15684288 Oplage 1200 ex. Foto-omslag: \Virdumer|)oorisbrug ca, 1910 nummer 3 deeemlier 2ütK> De laatste molen aan het Kalverdijkje 1850-2000 Meer dan 750 kunstenaars exposeerden bij Van Hulsen Stapvoets Het hoogste huis up het mooiste plein Jeugdherinneringen: ut kien Tan ui rusthuus Gedane zaken: kruidenierswinkel van dames Feenstra Calp. meester in de gymnastiek en theaterdirecteur Leovardin Eregalerij: Nicolaas Strulksma Gymnasiumstraat. toneel van een drama Raadselachtige gevelsteen Hartelijke groeten De Leeuwarder galgen Een circus en een schutting Nieuws Gemeentearchief Ai'il Levwerd Prijsvraag 1 2 5 6 10 13 14 19 20 21 23 24 25 27 28 30 34 Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd Veel mensen koesteren belangstelling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeuwardén. De historische vereniging Aed Levwerd stelt zich tot doel de kennis over het boeiende verleden van de stad te vergroten en toegankelijk te maken. Zij doet dat door de uitgave van Leauardia, lezingen, de organisatie van de Open Monumentendag en andere activiteiten, zoals de hiwwadderdog.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 2