Hartelijke groeten BRIEFKAART DRUKWERK In oen tijd dat er nog geen mobieltjes wa ren, schreven mensen elkaar zo nu en dun een kaartje. Ze lieten de geadres seerde weten: *Ik ben goed aangekomen', 'het is hier warm' of zomaar 'hartelijke groeten vanIn ieder nummer druk ken we zo'n kaart af. Deze kaart komt uit de collectie van Dirk S wierstra. Op 3 oktober 1916 of 1918 - ut poststempel is wat onduudlik - testuurdo een onbekende soldaat ut hiernaast nfbeelde plaatsje fun's ka seme an'e Nijekade. Soa te sien ia de foto maakt in ut froege voorjaar, omdat'r nog gien blad an'e bomen wit. Soa as in die dogen nog gcbruukJik was lege de skuutsies in dubbelde rijen an'e kaai afmeerd. I>e serene rust dy't op ut kaserneterrcin heerst, maakt du udlik dat oanze lunsferdedigers sich skienbaar toen oek al stierlik ferfeelden. Al met al liekt ut ilizze onbekende soldaat an niks te ontbreken en het'r ut goed naar sien sin. getnuge de bondskap an'e ouwelui: Waarde ouders, Zoo alfst u weet zijn wij in Leeuwaarden. Het gaat hier goct. Ik lig naast Kladderen D. Wiersum op de krip. Mijtnadres is Landstormplegtege XI Depot Bataljon 1 Sectie 2 Compagnie kamer Cl I.eeuwarden. (P.S.J Siuur mij geen hemden, ik heb hier een hemd trok .v;s,i>S LcoVar^idL Hl

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 26