Prijsvraag LcqV*7ïU *- De redactie van Leovardia wil een leuke traditie van het Kleine Kruntsje voort zetten. ■Jarenlang vroeg Fenno Schoustra zijn le zers 'Leewadders, waar is dit?' Wij stellen u dezelfde vraag. Oplossingen voor 1 februari schriftelijk, onder vermelding prijsvraag naar Gemeentearchief, Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden of per e-mail: gemeentearchicf@leeuwarden.nl Onder de goede inzenders worth een boeken bon van 2f> gulden verloot Oplossing prijsvraag september 20(Ht De prijsvraag was dit koer lastig omdat het een niet meer bestaand gebouw betrof. Waarschijnlijk heeft dat enkele inzenders op het verkeerde been gezet. Zij dachten dat het om de villa Baens Ein aan de Har 1 ingersiraatweg ging. De bookenhon gaut naar Ilans «Jorna. Hij schrijft: *U wilt natuurlijk mij doen geloven dat dit de villa Baens Ein is. Neen, neen. neen. Dil is toch duidelijk de villa van koopman Gerrit Dijkstra op de hoek van de Spanjaardslaan en de Harlingorslraatweg.' Wij voegen er nog aan toe dat de villa Laan zicht heette, ontworpen werd door de architect H.H. Kramer en uit 1890 dateer de.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 36