Voor de Leeuwarder boekenkast I k. Éfl f4 «U<J 1 wb r L C ova^ iéL L. Leeuwarden 7CTf (UUl Hoo/dslüd vun Friesland 1- Jjaii i iid- ■- Voor de Leeuwarder boekenkast Over Leeuwarden is a! een boekenkast volge schreven. Op deze pagina treft u enkele uitga ven aan, die nog verkrijgbaar zijn in de boek handel of het Gemeentearchief. Het zijn uitga ven van de voorgangers van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd. Het boekje over begraven en begraafplaatsen en de teke ningen van fitoelinga zijn indertijd uitgegeven door de Stichting Aed Levwerd. De Leeuwarder Historische Reeks deel 6, een themanummer over familiegeschiedenissen en Leeuwarden 700-2000, hoofdstad van Friesland, zijn produc ten van de vroegere Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 37