Meer dan 750 kunstenaars exposeerden bij Van Hulsen Lcova'F^tA-i, Mijnis Kamminga Aan de stille kant van de Nieuwestad wils sinds 1954 Kunstzaal Van Hulsen gevestigd. In de zaak kon je kunstnijverheid zoals gebruikskcramiek, houtsnijwerk, sieraden, re producties, schilderijen kopen. Een deel van de winkelruimte was afgezonderd voor exposities. Aiko van Hulsen (1916-19B7) heeft hier met zyn vrouw Marguerite Boucher (1924-1999) vooral na vergroting van de expositieruimte, vele tentoonstellingen geor ganiseerd. Voor kunstenaars en kunstliefhebbers werden gespreksa vonden gehouden en concerten gegeven. Galerie Van Hulsen was de eerste en lange tjjd de enige galerie in Friesland. G. van Hulsen, de vader van Aiko. opende in 1910 aan de Voorstreek 73 een kunsthandel en lijstenmakerij. Na zijn overlijden in 1927. zette moeder Van Hulsen met behulp van een bediende die 25 jaar in dienst is ge weest, de zaak voort. In 1942 werd Aiko van Hulsen eigenaar hoewel hel niet in de be doeling lag dat hij in de zaak zou gaan wer ken. Na voltooiing van het gymnasium zou hij worden opgeleid voor de buitenlandse handel Van vertrek naar het buitenland is door de Tweede Wereldoorlog nooit iets te rechtgekomen. Toen de bediende in 1945 ziek werd, nam Aiko de zaak tijdelijk over en uiteindelijk heeft hij haar tot op hoge leeftijd voortgezet, Otndat er sinds 1927 nicls in de zaak veranderd was. begon Van Hulsen direct met belangrijke reorganisaties. Ter gelegen heid van het 40-jarig jubileum in 1950 wen! de kunsthandel niet een kleine expositie ruimte uitgebreid en kon de eerste tentoon stelling geopend worden met werk van be langrijke plaatselijke kunstenaars zoals -Johannes Elsinga, Piet Hein van Aspercn, Bouke van der Slooi. Jentsje Popma, Miklós Hoftor, Klaas Koopmans. In de periode 1950 tot 1954 worden cr aan de Voor streek gere geld exposities gehouden van zowel Friese als niet Friese kunstenaars. Onder de laat- sten Jan AJting uit Groningen, Theo Heynes en Eugéne Brands uit Amsterdam. De zaak aan de Voorstreek kampte met ruimtegebrek en er was geen mogelijkheid Mevrouw Metha eo/i Hulsen schenkt thee in de kelder, 1959 Ifoto; collectie AJ. Kamminga) tot uitbreiding. Beden om het pand te verko pen. In 1954 verhuisde kunsthandel Van Hulsen naar hel veel grotere Nieuwestad 99. Een heer lij oke geboogde kelder Nieuwestad noordzijde -de stille kant- is vanaf do eerste helft van de vijftiende eeuw bebouwd, Sinds die tijd moeten er bewoners van het huidige pand 99 zijn geweest. Het huis ging enkele keren verloren, in 1511 bij voorbeeld woedde er een grote brand tussen Grote Kerkstraat en Nieuwestad, maar werd steeds weer herbouwd. Het huidige gebouw dateert waarschijnlijk van 1660.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 4