La» it 12 Strafvoltrekking op het schavot voor het Blokhuis, 1788 van de functionerende scherprechterBeide begrippen werden echter steeds vaker ver wisseld en het kwam zelfs voor dat "beul' als scheldwoord werd gebruikt. Op woensdag 28 januari 1778 kregen twee Leeuwarder kooplui ruzie in de herberg van Tytsjerk.HesselBarends.woonachtigaanhet Vliet,verweetDouweYpesdathijgeldvanVan Gorcum had geleend: Jimme binne groote luiden van de beul zijn geld. Jimme hebben geld van de beul op in tres sen. Barends zal met deze opmerking hebben bedoeld dat hij dat geld eigenlijk als bloed- geldbeschouwde. ToenDirkvan Gorcumlater vanditmeningsverschilhoorde,reageerdehij furieus.Dathijvoorbeulwerduitgemaaktwas in zijn ogen "hoon en smaed.' Hij eiste op 13 maart 1779voorderechtbankdatdelasteraar met een boete van 24 goudguldens bestraft zou worden. Bovendien wilde Van Gorcum dat hij voortaan niet meer met de veragtelijke naam van beul maar met die van scherptregter werd bestempeld. De gedaagde Barends verklaarde, bij mon de van zijn advocaat, dat hij niet de bedoeling had gehad Van Gorcum te beledigen. Hij had zich goed voorbereid en haalde naslagwerken en deskundigen aan om zijn stelling dat 'beul en scherprechter gelijk beteekende woorden' waren, kracht bij te zetten: S amuel Litiscus zeij de in zij n lexicon 'in voce camiflex' dat zelve beteekende een beul een scherprechter, daaragterbij volgende: zij noemen zig zeiven meester van de scherpen zwaarde 'in voce lictor' zeijde dat hetzelve betekende een beul, pijniger, scherpregter

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 15