r Hartelijke groeten il'f M f füs, HSU E rf|0fi5 fl I f® I H S&i 41 Q/nMeru.- Hendlt&êaaa CUnb&idovn Lcovor^ 3 5 ifi tcïï MS j OP.7 u f943 f'V 17 In een tijd dat er nog geen mobieltjes waren, schrevenmensenelkaar zo nuendan eenkaartje. Ze lieten de geadresseerde weten: 'Ik ben goed aangekomen', Tietishierwarm'ofzomaar'harte- lijkegroetenvan..'Iniedernummer drukken we zo'nkaartaf.Dezekaartkomtuitdecollectievan Dirk Swierstra. Dehiernaast afbeelde ansichtkaart geeft un indruk hoe't de feemerk d'r omstreeks de j aren feertighene leiNadat d'r j aren langfee ferhannelt wudde op ut Ruutersketier tus sen Wurremedyk en Ouwe Lommerdsteeg (un echte Liww adder seit trouwes nog altiten Barge steeg)wudde d'r in 1870be sloaten om ut feemerkgebeuren te ferplaatsen naar een groatterreinflakbij ut stasjon. In 1874wudde deze nije feemerk opent. Hetstationuitendandirektlinksaf,daarstaan weopdeveemarktwaarFrieslandgrootschop isEen gedeelte er van heeft zelfs een verdie ping. U kunt het zien op de foto. Daar koopt men schapen hoog in de luchtVrij dags is het een heele drukte in de stad van de veemarkt De groote café's daarin debuurt zitten stamp vol met buitenlui en ook op het belasting gebouw krij genweveel klanten uit de omlig gende dorpen, diedan toch in de stad zijn. In 'taardrijkskundeboekstaatdatdeRotterdam- scheveemarktgrooterisdandeLeeuwardsche, maardatverteliknatuurlijkhiernietlWeleen aardig gezicht als zoo'n markt in vollen gang is.JanenKeesgaanerweleensnaarkijkenen dan staan ze elkaar later net zoo in dehanden te kletsen als de boer en doen wanneer ze een koop afsluiten. Tot een volgende keer maar weer. Houdt u zich maar goed. Dag! Ali en Jan. Poststempel 5 maart 1943geadresseerd aan: Mevrouw A.L. Anthoni-Lous, Prins Hendriklaan 14, Amsterdam s* tA»;

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 20