Prijsvraag 33 Oplossing prijsvraag december 2000 Een groot aantal goede inzenders. De opvallende bekleding van de erkers maakte duidelijk om welke plek in de stad het ging: hoek Tj erk Hiddesstraat en Sont straatVeel inzenders vermeldennamen van winkels die hier vroeger waren. 'Zoals gebruikelijk, was ook in deze omgeving veel middenstand. Op bijnaiederehoekvandestraatkonjeterecht voor je dagelijkse boodschappen. Tegenover het hier genoemde pand zat een groentenwin- kel van Gros?op de andere hoek was de zui- velhandelvanDeVriesgevestigd',schrijfUaap Balk. Hijisdewinnaarvandeboekenbon. Veel inzenders noemden zaken van Boomsma en Bouma en natuurlijk Megapool. De redactie van Leovardia wil een leuke traditie van het KleineKrantsje voortzettenJ arenlang vroegF enno Schoustrazij n lezers 'Leewadders waar is dit?' Wij stellen u dezelfde vraag. Oplossingenvoorlmeischiiftelijk, ondervermel ding prijsvraag naar: Gemeentearchief, Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden of per e-mail gemeentearchief@leeuwarden.nl Onderdegoedeinzenderswordteenboekenbon van 25 gulden verloot.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 36