5 Vader Tiete van der Veen (foto: collectie D. van der Veen) Vander Veen vervoerdevrachtenmensen. Soms moest hij naar een besmet huis waar eengevaarlijkeziekteheerste,zoalsroodvonk. Daarvoor had Poelsma een speciale "be smet- wagen'in dienst. Doede van der Veen reedmet die wagen naar het huis, waar op de ramen met grote biljetten vermeld stond dat er een besmettelijke ziekteheersteenhijbrachtde patiëntdannaarhefbesmethuis'aandeVoor- streek, waar de zieke verpleegd werd. Moeiteloos noemt Doede van der Veen de namenenbijzonderhedenvandezesentwintig paarden diePoelsmainbezithad.Zijneerste span heette Harrie en Piet en ze werden later opgevolgd door Johnny en de kleine merrie Pucky.VaderTietewerdzesentachtigjaaroud. Bij zijn overlijden herdacht de Leeuwarden Cour anthem als de laatste echte koetsier van deFriesehoofdstad.In 1956 schafte stalhou derij Poelsma de laatstepaarden af. Vanafdat moment verdiende Doede van der Veen zij n kost als autochauffeur. Hij reedinbruids- en rouwstoeten mee, en hij mocht ook geregeld SinterklaasenZwartePietvandeenepleknaar de ander brengen. Een echte Borsini BuitenLeeuwardenzullendemeestemensen Doede van der Veen vooral kennen als een Werklozenorkest op de Nieuwestad, ca 1935 (foto: collectie D. van der Veen) bekwaam accordeonist en voordrager. Met zijn dochter Doetje en schoonzoon Geert JongsmavormdehijhetstemmingsorkestDe Frilando's dat talloze bruiloften en partijen heeftopgefleurd.Daarnaastwashijjaren als accordeonist aanwezigbij het skütsjesilenen andere typischFrieseevenementen. Vol trots laat Doede zijn mooiste accordeons zien. Het grootstepronkstukisweleenBorsinidiehijal zestigjaarinzijnbezitheeft.Hetinstrumentis voorzien vanparelmoerenknoppenenspeelse versieringen. Hetwerdhonderdjaargeleden in Italë gemaakt, in Castelfïore. Doede van der Veen steekt de stekker in het stopcon tact - want deze loodzware accordeon werkt tegenwoordig op stroom - en geeft vaardig een demonstratie, alsof hij gisteren nog op het podium stond. In de muziekwereld heeft hij veel vrienden gehad, waarvan de meesten inmiddelsoverledenzijn.PierSambrinkiseen van hen. Zijn elpees worden nog geregeld gedraaid door Doede. Een speciaal souvenier is ook een foto van muzikanten die voor de oorlog bij de Weerd is gemaakt, voor de lederenspeciaalzaak De Krokodil. Er staat een grote groep Leeuwar- dersop:(v.l.n.r.) JanSlof,Fr ansTerpstramet saxofoon, de accordeonistenMiente Sipkema. WillemStek,FeitsjeLimburg,Delgrossoenzan- ger Harry Olee. J an Slofs vader staat rechts vooraanmeteenhandvolpapieremdeliedjes die hij na het concert verkocht. Het was een gelegenheidsconcertvanwerklozemusici.Ze kregen vandeburgemeestervergunningom enkele dagen op straat op te treden om wat geld te verdienen. 'De mensen die inde steun zatenmoestenelkeweeknaardeHaniasteeg, dankregen ze een rijksdaalder', zegt Van der Veenmetingehouden verontwaardiging. Zelf staat hij niet op de foto, want hij hadimmers werkbij Poelsma. Maar totvandaagdedagis hij lid van de vakbond gebleven. Doede op gevorderde leeftijd (foto: collectie D. van der Veen)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 8