Molema Landeweers machinefabriek en scheepswerf 13 Dirk Swierstra Uit de aangevraagde hinderwetver gunning bleek dat het bedrijf zou gaan bestaan uit twee gebouwen: een hoofd gebouw voor de draaierij, timmerwinkel, smederij, scheepsmakerij en ketelmakerij en een bijgebouw bestemd voor het ketel huis, de machinekamer en de metaalgie terij. De vereiste stenen schoorsteen zou zestien meter hoog worden. Vanaf het Vliet werd een kolk gegraven, waarbij Molema en Landeweer een bok lieten bouwen voor het lichten en plaatsen van ketels en machines uit en in de schepen. Omdat de geplande insteekhaven het voetpad naar Kleyenburg zou doorsnijden, werd de kolk aan de Vlietkant afgesloten met een vlotbrug. De werf kwam al in het zelfde jaar 1899 in bedrijf. Op 22 januari 1900 rukte de Leeuwarder brandweer uit voor een brand op de nieuwe werf; het bleek gelukkig loos alarm te zijn. De brandweer vermeldde als adres van de werf Emma- kade NZ., wat niet juist was want reeds in 1896 kreeg dit stuk weg aan het Nieuwe Kanaal de naam Kanaalweg NZ. De iezeren helling Op 18 juli 1900 vroeg de firma, onder het adres Poppebuurt 74, een vergunning aan voor de uitbreiding van de machine fabriek. Voor deze uitbreiding van de werf hadden Molema en Landeweer een com pagnon aangetrokken, Derk Stemmer. Stemmer was een 'stille' vennoot; wat wil zeggen dat hij niet vakbekwaam was, maar wel over het benodigde geld beschikte. In 1900 stond het bedrijf in het jaarboek van de gemeente Leeuwarden dan ook vermeld onder de naam Firma Molema, Landeweer Co.; in 1903 als Molema, De scheepsbouwkundigen Roelof Molema en Derk Landeweer dienden op 12 april 1899 bij de gemeente Leeuwarden een aanvraag voor een hinderwetvergunning in waarin zij toestemming vroegen voor de bouw van een machinefabriek met patentwerf, op een stuk grond tussen het Nieuwe Kanaal en het Vliet. Molema, geboren in Hoo- gezand, en Landeweer, geboren te Martenshoek, waren zwagers. In 1898 stonden zij beiden in Leeuwarden ingeschreven als fabrikant, wonend aan het Noordvliet 421. Interieur van één van de gebouwen van de fabriek aan het Vliet Landeweer Stemmer. De uitbreiding bestond uit een houten loods van 14 m. breed en 42 m. lang, waarin ijzeren sche pen gebouwd zouden gaan worden. De fir manten vroegen tegelijkertijd vergunning voor de bouw van twee woningen, waar van er slechts één ook daadwerkelijk is gebouwd. Het adres van de nieuwe direc teurswoning werd Kanaalweg T 193. Het bedrijf stond bij de bewoners van het Vliet bekend als de 'iezeren helling' ter onderscheiding van de nabij gelegen werven van de Gebr. De Roos (Poppebuurt 76) en Drijver die een houten helling had den. Rond 1910 bouwde de werf het beurt schip Eendracht II voor de Gebr. Bakker te Langweer voor 8000,-. (Dit is de latere Watersport VI van H.J. van Duuren te Leeuwarden). In 1918 blijkt D. Landeweer de enige eigenaar te zijn. Deze directeur/ oprichter woonde bij het bedrijf op het adres Kanaalweg T 193.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 15