Hartelijke groeten L BRIEFKAART 19 Op'e aansichtkaat fan dizze aflevering fan Leovardia un gesicht fan omstreeks de fori- ge eeuwwisseling op ut achterste gedeelte (of is ut ut foorste gedeelte?) fan'e Nieuw- stad. Soa te sien was 't un mooie somer middag en wadder in die tied meer bewe ging in'e Nieuwstadsgracht as teugenwoor- dich. Misskien un idee om de binnengrach ten in 't kader fanne Blauwe Diamant weer befaarbaar te maken foor de plesierfaart. A'k ut goed hè, steekt krekt links fan'e mast fan 't eerste skipke noch un moalen- wiek fan moalen de Arend op'e Westerplan- taazje boven 't dak uut. Ut is moeilijk uut te maken wie de afsen- der fan dit fraaie plaatsje weest is omdat ut in die tied in'e stad optilde fan'e Stoet ten. Ut meest foor de han leit dat ut de vier dochters Antje 1886), Jacoba 1888), Tekela Anna Maria (1889) en Maria Johanna (1892) fan timmerman Johan Hendrik Stoett 1859) en Maria Hettema 1859) weest bin- ne. Angesien de oudste krapan fieftien jaar was en ut hanskrift un tameluk folwassen indruk maakt, sal de kaat hoogstwaarskie- nluk deur moeke Stoett skreven weze. Waarde Oom en Tante, Hartelijk gefeliciteerd bij de intrede van deze nieuwe jaarkring. Hiermede bedan ken wij neef B. hartelijk voor de gezonden briefkaart. Wij zijn er zeer mee in [onze] schik, daar wij op Sint-Nicolaas juist een anzigt album hebben gekregen en ze dus zeer gaarne verzamelen. Hartelijk gegroet uwe liefheb [bende] nicht jes Stoett. Ontvang ook de groeten van Pa en Moe. Poststempels 2 en 3 januari 1901; geadresseerd aan: Den WelEd. Heer Praal en familie, Spoorsingel 42, Rotterdam In een tijd dat er nog geen mobieltjes waren, schreven mensen elkaar zo nu en dan een kaartje. Ze lieten de geadresseerde weten: 'Ik ben goed aangekomen', 'het is hier warm' of zomaar 'hartelijke groeten van In ieder nummer drukken we zo'n kaart af. Deze kaart komt uit de collectie van het Historisch Centrum Leeuwarden. /.(jdt ïtmr hei r.-r hesternd 'óté réserve a l'tuiresse. UtEHfHC M$miE(NIGI«S <11*101 POSTALE VMWISEUE} Nieuwstad Leeuwarden. A PtCx esu* JtXiï-i- -u-jA Tï- (Carte Postale.)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 21