Gedane zaken: bakkerij Tromp Lcovor^ P. TROMP'S BAKKERIJEN 24 Anna de Jong In een stad die leeft komen en gaan winkels. In de rubriek Gedane zaken stappen wij nog één keer een verdwenen zaak binnen. Dit keer bakkerij Tromp. Bakker Pé Tromp (1919) was een onderne mend man. Al op veertienjarige leeftijd begon hij als knecht bij bakkerij De Samen werking op de Voorsteek (nu videotheek Celluloid van Jan Brugman). En al jong wist hij ook dat hij geen knecht wilde blij ven, maar een eigen bakkerszaak wilde beginnen. Na de oorlog heeft Tromp nog een kort uitstapje gemaakt naar de politie, maar in 1948 kwam hij in dienst bij bak kerij Woud aan de Franklinstraat. Naast zijn werk haalde hij in de avonduren de bakkerspapieren en het middenstands diploma en... hij trouwde met een flinke vrouw, de ook uit Leeuwarden afkomstige Wilhelmina van Garderen. Samen zetten ze de schouders eronder wat leidde tot een bloeiende zaak. 'Door hard te werken en zuinig te leven, konden we in 1954 de bakkerij aan de Franklinstraat kopen' aldus de 82-jarige mevrouw Tromp-van Garderen. Het gezin Tromp dat inmiddels vier kinderen telde, ging boven de zaak wonen. 'Een mooi uitzicht over de weilan den en op het PEB', mevrouw Tromp is nóg enthousiast als ze erover vertelt. Er waren veel bakkers: je moest voort durend op je qui-vive zijn en Tromp ging op overnamepad. Eerst kocht hij de bak kerszaak in de Auke Stellingwerfstraat en even later de voormalige koekbakkerij in de Jacob van Aakenstraat. In de eerste na-oorlogse jaren ging alles nog steeds op de bakfiets, maar al eind jaren vijftig werd een auto aangeschaft en tufte mevrouw Tromp naar de filialen en leverde ze brood en banket af in de hele provincie. In de bakkersbranche moest men voort durend alert zijn en de concurrentie het hoofd bieden, vooral ook van de opkomende supermarkten met 'warme bakkers afde lingen'. Er werd nog in Lekkum een win kel overgenomen en één aan de Nieuwestad (waar nu Petit Bijou gevestigd is). Bakker Tromp had toen zeker twintig venters in dienst. De bakfietsen zijn allang uit het straatbeeld verdwenen, even nog heeft de 'elektrische hond' zijn intrede gedaan. Een mooi verhaal -achteraf- is dat de 'elektri sche hond' in de strenge winter van '78 aan het Bischopsrak in een sneeuwduin terecht kwam, waar hij met veel moeite Bakker Pé Tromp op zijn bakfiets in de Ibis straat, 1938/'39 (Foto: Collectie Tromp) uit bevrijd werd. Ook gebeurde het eens dat een bakfiets zelfstandig doorreed en in het Kanaal terecht kwam. De broden van Tromp dreven onder de brug door weer terug naar de stad. Eind jaren zestig heeft Tromp weer de bakens verzet en zijn broodomzet verkocht. Het arbeidsintensieve werk in de bakkerij en werd meer en meer door broodfabrieken overgenomen, waar met moderne technie ken goedkoper geproduceerd kon worden. Van de veertig zelfstandige bakkers in Leeuwarden in 1970 zijn er anno 2001 nog acht over. Van alle zaken die tot bakkerij Tromp behoorden is alleen die in de Fran klinstraat, waar het allemaal begon, nog open. Franklinstraat 17 - 19, telefoon 2 50 23 Auke Stellingwerfstraat 8, telefoon 2 32 38 Jacob van Aakenstraat 32, telefoon 2 36 64 iNtiiuMM ftiTUH 00336- 2 a- Nota van P. Tromps bakkerijen ca»;

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 26