Van Noorderkerk tot It Aljemint 25 Gjalt van der Kooi Vorig jaar werd de genealogiemarkt gehouden in It Aljemint en dat was voor mij, na bijna 40 jaar, de eerste keer dat ik de Noorderkerk weer betrad. Ik wist niet wat ik zag en had moeite me te oriënteren. Was dit de plaats waar het grootste deel van mijn jeugd lag? Natuurlijk, het was meer dan 50 jaar geleden, maar toch. In 1943 werd mijn vader -na het overlij den van de heer Laverman- koster van de Noorderkerk; daarvoor werkte hij als expeditieknecht bij stoomwasserij De Rui ter, achter Tulpenburg. Het was een uit komst voor het gezin dat op dat moment in financieel moeilijke omstandigheden verkeerde. Mijn vader had gesolliciteerd naar de kostersbaan van de Koepelkerk maar het werd de Noorderkerk. Het was oorlog en de Noorderkerk, die een beetje achteraf stond, was een gelief koosde plaats voor samenkomsten van de ondergrondse. Onder het mom van een luchtbeschermingspost gebeurde daar nogal wat. Het leek ook net echt, omdat langs de hele achterkant van de twee ver gaderlokalen een dubbelwandige houten beschermingswand, gevuld met zand, was aangebracht. Verder had de kerk voorde len doordat de ingang en de uitgang ver uit elkaar lagen en daardoor ontsnap pingsmogelijkheden bood: de ingang aan de Grote Kerkstraat en de uitgang aan de Groeneweg. Onderduikers Het was wel oppassen geblazen omdat de Duitsers regelmatig kwamen inspecteren terwijl er voortdurend onderduikers waren. Om de tijd te doden maakten de onder duikers voor Jongbloeds bijbeldrukkerij -ook in de Grote Kerkstraat- kartonnen hoesjes. Was er onraad dan verdwenen de onderduikers over het muurtje in de tuin van de toenmalige Buma-bibliotheek, later De ingang van de Noorderkerk in de Grote Kerkstraat met een trouwstoet ervoor, ca. 1960 (Foto: Collectie Van der Kooi) Het kostersechtpaar Van der Kooi bij een fees telijke gelegenheid begin jaren '60 (Foto: Collectie Van der Kooi) Gemeentearchief. Het muurtje staat er nog! Wij als kinderen moesten dan op de plaats van de hoezenmakers gaan zitten, en net doen alsof. Hoewel mijn vader over een vervalst ausweis beschikte, nam hij geen risico en had een schuilplaats in het binnenste van het kerkorgel. Het orgel stond toen tegenover de preekstoel. Tus sen de pijpenbundels was een plateautje (voor de orgelstemmer) waar precies een matras paste, 's Nachts was dat ook de plek voor onderduikers. In de nacht van de overval op de gevan genis in Leeuwarden op 8 december 1944 kwam een aantal mensen in de Noorder kerk bijeen. Dat er wat aan de hand was, was duidelijk; er waren wapens en de

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 27