Prijsvraag 34 LcOVdLC^^A»it De redactie van Leovardia wil een leuke traditie van het Kleine Krantsje voortzetten. Jarenlang vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' Wij stellen u dezelfde vraag. Oplossingen voor 1 oktober schriftelijk, onder vermelding prijsvraag naar Historisch Centrum Leeuwarden, Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden of per e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Onder de goede inzenders wordt een boekenbon van 25 gulden verloot. Oplossing prijsvraag maart 2001 Het bleek niet moeilijk de plaats van de foto te lokaliseren: hoek Emmakade ZZ/ Maria Louisestraat. J. van der Veen, Brandemeer 34 in Leeuwarden (naar hem gaat de boekenbon) vertelt er nog bij dat in de woningen vanaf deze hoek naar de Verkorteweg de brandstoffenhandel van de fa. Hummel was gevestigd en in het hoekhuis van de Verkorteweg de schoe nenzaak van Lamsma. Helaas kon niemand ons zeggen om welke gebeurtenis het ging. H. Jorna denkt aan een buurtfeest maar, zo merkt hij terecht op 'dat was de vraag ook niet.'

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 36