Jeugdherinneringen: er viel veel te zien Li CO Vdl 3 Baukje Overwater - Brandt Van 1930 tot 1939 woonden we - mijn vader, L.L.Brandt, moeder, E.R.Brandt- Stienstra, mijn broer Ab, ik zelf, Baukje, en later mijn broertje Geijo - boven de Friesche Biljart Club (FBC), waar mijn vader was benoemd tot bedrijfsleider. Het was een comfortabel ruim bovenhuis met vöör uitzicht op het plein tussen de Har monie en het Gerechtshof en achter op de arbeidershuisjes van de Ipe Brouwers- steeg. Het plein was destijds geplaveid met Drentse keitjes met daaromheen een strook met gele klinkers. Rondom stonden bomen. Voor de kinderen van het Ruiterskwar- tier en uit de Ipe Brouwerssteeg een ideale speelplaats. Mijn vroegste herinneringen -ik was vier jaar- zijn die van de gang naar de kleu terschool en het verblijf daar. We gingen door de achteruitgang van de FBC in de Ipe Brouwerssteeg, want we mochten van mijn ouders niet in de zaak komen en dus ook niet door de voordeur gaan. Via de steeg met blauw-rode klinkers liepen we naar de Nieuwestad. Rechts op de hoek was destijds een zaak van Albino, links een zaak met hoeden en petten. Voor ons lag de pijp. Ook toen was de Nieuwestad al druk, vooral met fietsers. Oversteken viel niet mee en de eerste tijd werden we dan ook naar school gebracht. Over de pijp bereikten we de Kleine Kerkstraat en vervolgens de Grote Kerkstraat, onlangs uitvoerig beschreven in Leovardia no 4. Even na het Princessehof linksaf door de Doelestraat naar het Tournooiveld, dat naast de school lag. Het was een leuke school. Aan het hoofd stond juffouw Kaastra. Het ging er niet streng toe. Juffrouw Kaastra had een sleutel, een hele grote, van de poort naar de Prinsentuin. Deze poort was destijds voor het publiek afgesloten en die werd voor ons zomaar geopend! De pauw in de volière vonden we het mooist, de marmot jes het liefst. Juffrouw Kaastra had een natuurlijk gezag en liep kaarsrecht.In het begin dacht ik dan ook dat zij Kaarstra heette naar aanleiding van het toen veel gezongen speelliedje: Recht als een kaars zo gaan we daar, Lui zijn daar kom je niet mee klaar, Flink in de maat marcheren wij In een mooie rechte rij. Alleen naar school, er viel veel te zien Later, toen we alleen naar school moch ten, keken we bij het snoepwinkeltje vlak bij de MMS naar alle heerlijkheden (helaas mochten we nooit iets voor een cent kopen) en vervolgens naar alles wat er in en om de winkels van de Kleine Kerkstraat gebeurde. In de Ipe Brouwerssteeg zaten soms de werknemers van de tabaksfa briek Taconis plat op de grond met hun rug tegen de muur hun brood op te eten. Het was dan schafttijd als wij uit school 2e klas Hofschool in de Sint Anthonystraat met Juffrouw Dankert. Zittend: v.l.n.r. Tiet de Boer CornjumJettie Bakker GroentemarktIe rij: v.l.n.r. Marianne Guibal (P.J. Troelstraweg)Edith Pinto (Lange Marktstraat), Binie de Bruin (Maria Louisastraat), Annie Woldendorp (Heerestraat?), Loesje Tammes (Nieuwestad). 2e rij: v.l.n.r. Annie van der Kooi (Dokkumertrekweg), Jopie Heins (Voorstreek), Baukje Brandt (Ruiterskwartier), Max Burg (Nieuwestad n.z.), Greetje Vierzen (Spoor straat), Dieneke Evenhuis (Engelsestraat), Martha Scheenstra (Huizum), Jannie Cieraad (Vr. de Vriesstraat), Wimmie Landstra (Nieuwestad), Mientje Swart (Zwitserswaltje). 3e rij: v.l.n.r. één van de tweeling Niermeijer (Kelders), Hans Kijlstra (Lijsterstraat), andere helft tweeling de Jong Frits Kessler (Wirdumerdijk), Harmjan Westerling (Engelsestraat), Jan Stoop (Harlin- gerstraatweg), Nico de Jong? (Bagijnestraat) (Foto: Collectie B. Overwater-Brandt)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 5