Wonen naast de CCF 9 Gerben Epema In navolging van de artikelen in Leovardia van onder andere J. van der Tuin over de Grote Kerkstraat en B. Overwater-Brandt over De Friesche Biljart Club, beide de binnenstad betreffende, hier eens iets over een stukje Leeuwarden dat aan de rand van de stad lag. Het gaat globaal over de jaren 1930 tot 1937 en het gebied dat ligt tussen de spoor baan naar Groningen en het Nieuwe Kanaal en verder tussen Julianastraat en De Tijnje. Op dit industriegebied hebben veel mensen gewerkt maar ook gewoond. Voor de duidelijkheid verwijs ik naar bijgaande situatieschets. De huidige Mero- destraat heette toen Tijnjestraat. Mijn ouders konden na hun trouwen in 1924 de woning Tijnjestraat 3 betrekken (1 op de situatieschets). De Coöperatieve Condensfabriek Friesland had het pand met de er achter gelegen voormalige koe- melkerij (2B), gelegen aan de Kanaalweg zuidzijde, gekocht.Daar woonde de fami lie Landstra. Vader was hoofdboekhou der bij de CCF en het was gemakkelijk dat hij dicht bij de fabriek woonde. De aankoop was bedoeld om ruimte te heb ben voor toekomstige uitbreidingen van h Po.sAu^S a v.d 'RUylf. 3 1 Situatietekening Tijnjestraat en naaste omgeving de fabriek en die kon op deze manier vrij snel beschikbaar komen als dat nodig zou zijn. Mijn ouders troffen echter nog wel enige sporen aan in huis waaruit bleek dat de bouwer moeite had gehad met de afbouw: hij had steigerplanken gebruikt om de verdiepingvloer te leggen en zich daardoor de aanschaf van nieuwe vloer delen bespaard. Ze troffen nog kwakken metselspecie op de vloer aan en dat was funest voor het toen veel gebruikte vloer zeil. De specie moest eerst verwijderd worden. Vóór hen woonde er de familie Schroder die een metaalgieterij bezat, oos telijker aan de Tijnjestraat gelegen. Eén van de zoons, die een tuinbouwkundige opleiding volgde, had appel- en perenbo men in de grote achtertuin geplant. Water in melkbussen Het verhaal ging dat het huis door aan nemer Rosier was gebouwd. Hij zou in de Eerste Wereldoorlog nogal wat oor logswinst hebben gemaakt en wilde toen van Wergea naar Leeuwarden verhuizen. Zijn huis in Wergea werd afgebroken en in Leeuwarden weer opgebouwd. Tijdens de wederopbouw slonken zijn financiën met als gevolg dat hij het zuiniger aan moest doen en zo werden steigerplanken vloerdelen. Ik heb over dit verhaal contact gehad met Werregea Aid - Wergea Nij. Daar bevestigde men mij dat Rosier inderdaad in Wergea een huis aan de Giele Eker had afgebroken maar dat het in Mars- sum weer was opgebouwd. Daarnaast probeerde ik op het Historisch Centrum Leeu-warden nadere informatie over de bouwer te krijgen maar gegevens over bouwplannen van voor 1919 waren niet aanwezig. Het verhaal van de vervuilde vloerdelen blijft echter. Dat het wonen naast een fabriek niet altijd een genoegen was bleek toen de CCF de insteekhaven liet aanleggen. Voor de kerstdagen van 1929 sloegen de heiers onze waterleiding door. Wegens de inval lende beruchte winter werden we pas op LA» it

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2002 | | pagina 11