La» it 16 De goed geoutilleerde brandweerploeg van Benninga, 1939 (Foto: Historisch Archief Benninga) wilde zijn vrouw en kinderen al in april 1940 overbrengen naar Engeland. Zijn vrouw weifelde en toen ze wilde gaan, was het te laat. Jacob pleegde daarop zelfmoord en werd in Muiderberg begra ven. Zijn vrouw en kinderen doken onder en overleefden de oorlog. Zijn halfbroer Simon -van de Sneker vestiging- werd op 11 april 1942 gearresteerd als represaille voor het door onbekenden verwijderen van het bordje 'Verboden voor Joden' van een bank in het Vosseparkje in Leeuwarden. Hij was één van de tien, willekeurig opge pakte mannen die via kamp Amersfoort werden afgevoerd naar Auschwitz, waar hij op 25 januari 1943 overleed. Izaak met zoon Benjamin en neef Leo bleken de eni ge overlevenden in mannelijke lijn. Terug naar 1940. Op 18 september van dat jaar vond er een belangrijke bui tengewone aandeelhoudersvergadering plaats. De raad van commissarissen werd gewijzigd. Mr. Jacob Samuel Hoek, advo caat en procureur te Den Haag en Adri- anus Johannes Oerlemans, koopman te Hilligersberg traden aan. Tot directeur werd Julius Arnoldus Hendricus van der Beek benoemd; Izaak Benninga trad als bestuurder af. In augustus 1941 namen de Duitsers het beheer van de vennoot schap over en benoemde Jac. van Keulen tot beheerder. Hij was een trouwe vazal, die uitvoerde wat hem werd opgedragen. Joodse personeelsleden werden ontsla gen. De productie van margarine en vetten lag voor het grootste deel stil; wel werd in het najaar van 1942 begonnen met de productie en verkoop van het vetvervan- gingsmiddel BEBOLEX, waarmee een behoorlijk resultaat werd geboekt. In het productieseizoen 1943/1944 werd het bedrijf weer ingeschakeld bij de productie van margarine en vetten en in het laat ste kwartaal van 1944 werd gestart met de productie en verkoop van de boterham pasta BEBOGEEN. Duyvis kiest voor Zwerver Direct na de bevrijding werd men weer actief. In juni 1945 verscheen van de directie een proclamatie onder de titel Wrede zij met U, een oproep tot hernieuwd zakendoen. In de algemene vergadering van aandeelhouders van 28 november 1945 werd Izaak Benninga weer benoemd tot directeur. Van der Beek, die de fabriek de oorlog had 'doorgesaboteerd' werd adjunct-directeur. Ter wille van de con tinuïteit werd samenwerking gezocht en gevonden met Duyvis. Izaak bleef aan tot 1953 toen de samen werking een feit werd en de zeggenschap contractueel werd overgedragen. Hij ver trok daarna naar Cincinnati in de Ver enigde Staten. Als lokatiedirecteur werd

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2002 | | pagina 18