17 Eén van de eerst tankauto's in Leeuwarden, die van Benninga, was een bezienswaardigheid (Foto: Historisch Archief Benninga) door Duyvis W.A. Meurs benoemd. De 'verloving' leidde niet tot een huwelijk. In 1969 trok Duyvis zich terug omdat ze in margarinefabriek Zwerver (het latere ROMI) te Rotterdam een betere partner vond, zeker wat ligging aan open water betrof. Benninga stond dus weer op moei zame eigen benen. Aangezien men drin gend omzet nodig had, begon men, naast de margarine- en vetproductie, met het produceren van zogenaamde gebakhalf fabrikaten zoals roomhoorns. In 1970 ging Van der Beek met pen sioen en werd T.A. Weda tot directeur benoemd. De Bundeswehr eet BEBO In 1972 verkochten de commissarissen Hoek en Oerlemans alle aandelen Ben ninga aan D. Smilde van de bekende vetsmelterijen uit Heerenveen. De heer Smilde, die een aantal jaren daarvoor de vetsmelterij en margarinefabriek van Smeding in Harlingen had overgenomen, had grote plannen en hij pakte de zaken voortvarend aan. De productie werd onder leiding van A. de Moor geautomatiseerd en er ontstond een 'inline' continue mar garineproductie. De productie van mar garine en ghee (bak- en braadvet) in blik verpakking, onder het merk BEBO, voor export groeide fors. De blikvulmachine op perslucht!!) en met als bijnaam Spoet nik, uitgedacht door Izaaks schoonzoon Frans Charles de Vries-Robles werd door de firma Van Brummelen te Leeu-warden vervolmaakt, waardoor de capaciteit aan zienlijk toenam. De machine werd later gevolgd door de Spoetnik II, III enz. In 1974 werd ik vanuit Gebr. Smilde tot directeur benoemd, daar Weda bijna zijn pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Het plan van Smilde was te komen tot een nieuwe grote moderne margarinefabriek voor speciaalproducten in speciaalverpak- kingen. Daartoe waren intussen vijf, ver houdingsgewijs kleine bedrijven gekocht, die daarvoor, met Benninga als basis, zouden moeten dienen. De nieuwe fabriek werd in Heerenveen gebouwd en bijna al het personeel ging mee. Het bedrijf is nu een bloeiend geheel onder de naam Romi- Smilfood, maar met nog steeds BEBO als een van de belangrijkste merken. De producten gaan, zoals ooit de bedoeling was, als speciaalproducten naar horeca- instellingen, ziekenhuizen etc. Mocht u dienst nemen bij de Bundeswehr of in de gevangenis terechtkomen, wat ik u niet toewens, dan is de kans groot dat u BEBO op uw brood krijgt. Parkeerterrein De gebouwen van Benninga aan de Har- lingertrekweg werden verkocht aan de Postgiro, die de gemeente had toegezegd dat er voldoende parkeergelegenheid zou komen bij hun nieuwbouw. Hoewel de fabrieksgebouwen van Benninga parkeer terrein werden, was er geen sprake van een roemloos einde. Benninga leeft voort in haar (merk)producten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2002 | | pagina 19