La» it 26 lijk voornamelijk als schilderes. In 1867 opent zij een fotoatelier in een pand in het Naauw (nu nr.7), waar enige familieleden een winkel in garen en band drijven. Het jaar daarop betrekt zij om de hoek in de Sint Jacobsstraat nummer 2 een atelier. Zij noemt zich dan 'onderwijzeres in de teekenkunst en photographiste'. Tot 1878 blijft zij op dit adres gevestigd. Gerharda Matthijssen houdt er kenne lijk van bijzondere dingen te doen. Rond 1875 gaat zij met haar camera naar de Nieuwe Toren. Die stond tot 1884 halver wege de Grote Hoogstraat, op de hoek van de Klokstraat en was 43 meter hoog. Juf frouw Matthijssen klimt tot aan de eerste trans op 23 meter. Van hier maakt zij in alle richtingen opnamen in vogelperspec tief. In de zomer van 1877 vervaardigt zij een serie foto's van de Historische Ten toonstelling die dan met veel succes door het Friesch Genootschap wordt gehouden in het Koninklijk Paleis (dat wij nu meest al het Stadhouderlijk Hof noemen). Zij stelt hieruit een album samen, dat zij aan koning Willem III aanbiedt en noemt zich vervolgens 'Photographiste des Konings'. Vermoedelijk geïnspireerd door genoemde expositie, neemt zij het initiatief tot het houden van een 'tentoonstelling van voor werpen van nijverheid en kunst, uitslui tend door vrouwen vervaardigd', die in juni-augustus 1878 in de Manege aan de Arendstuin wordt ingericht. Hier zijn 3000 inzendingen uit binnen- en buitenland te zien, waaronder haak- en breiwerk, knip prenten, mozaïeken van haarwerk, post zegels of rijstkorrels, kunstbloemen en -fruit en ook schilderijen, foto's en veel kleding. En natuurlijk maakt juffrouw Matthijssen een fraaie overzichtsfoto. In de herfst van 1878 verhuist Gerharda Matthijssen naar het pand Rui terskwar tier 95, tegenover het Paleis van Justitie. Van nu af gaat zij zich meer toeleggen op de exploitatie van de kunstgalerie die zij tot 1904 op dit adres openhoudt. In dat jaar vertrekt zij naar Amsterdam, waar zij in 1907 komt te overlijden. Hendrica Johanna Lomans-de Both In 1867 opent de uit Amsterdam afkom stige fotograaf J.F. Lomans samen met de Duitser H.W. Sellbach een 'photo- graphisch etablissement' op de (Ooster-) Grachtswal. Sellbach vertrekt een jaar later al weer, maar Lomans blijft en huwt op 9 november 1869 Hendrica Johanna de Both (geboren te IJsselmuiden in 1837). Het paar krijgt in 1871 een dochter. In de geboorteakte staat de jonge moeder nog ingeschreven als zijnde 'zonder beroep'. Later verandert dat. In de bevolkings boekhouding vanaf 1876 wordt zij vermeld als photografe. Kennelijk is zij door haar echtgenoot in de geheimen der fotografie ingewijd. Als Lomans in 1879 sterft, zet zij dan ook het bedrijf (onder de naam J.F. Lomans) voort en wanneer de weduwe in 1890 naar het adres Tulpenburg 30 ver huist, is zij nog steeds photografe. Van de firma Lomans zijn behalve een serie van 20 stadsgezichten die Lomans in 1874 in opdracht vervaardigde, voor namelijk portretten bewaard. Slechts een enkele foto is met zekerheid aan mevrouw Lomans toe te schrijven. Als Hendrica Lomans in 1896 op Achter de Hoven gaat wonen is het bedrijf inmiddels opgehe ven. In 1899 verdwijnt zij naar Huizum en begin 1903 vertrekt zij met haar doch Meisjes uit de 5e klas van de Meisjes HBS in 1900 (Foto: A. de Jong) ter naar 's-Gravenhage. Ruurdtje Slaterus Ruurdtje Slaterus is de derde dochter van de bekende Leeuwarder fotograaf Ida- nus Hendrikus Slaterus en Minke Deel stra. Zij wordt te Leeuwarden geboren op 1 april 1875. Het gezin woont dan in het huis Weerd 13, op de hoek van de Bagij- nestraat. Hier brengt Ruurdtje een groot deel van haar jeugd door. In 1890 verhuist Slaterus met echt genote en vier kinderen naar de Lange Marktstraat 14, waar hij een 'prachtige inrichting voor fraaie onveranderlijke photographiën' vestigt. Ruurdtje staat vanaf 1 september van datzelfde jaar ingeschreven als leerlinge van de Middel bare Meisjes School, waar zij in de klas zit bij Margaretha Zelle (later bekend als Mata Hari). Per 1 april 1892 verlaat zij de school al weer. Vermoedelijk heeft zij zich in de tijd hierna bekwaamd in de fotografie. In 1894 richt zij een eigen 'Photogra-phie Studio' geheten atelier in 'buiten de Vrouwen-poort', waar zij zich

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2002 | | pagina 28