Ld OVOr^t Inhoud ML Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden. Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 5,- Redactie Jan Faber Anneke Hellinga Corien Rattink Tom Sandijck Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Dineke Dam Gerben Epema Ad Fahner Kees Geerts John van der Haak Durk Heddema Onno Hellinga Gjalt van der Kooi Dirk Swierstra Jan van der Wal Adviseur Hendrik ten Hoeve Redactiesecretariaat Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden tel. (058) 233 83 99, fax (058) 233 23 15 e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Lidmaatschap/abonnement 18,- per jaar. Ledenadministratie: Diaconessenpark 38, 8917 GA Leeuwarden, tel. (058) 212 63 29 e-mail ledenlevwerd@angelfire.com Opzeggingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Grafisch Bedrijf Hellinga b.v. Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1500 ex. Bezoek van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik op 28 augustus 1912. Het paar pas seert de Vlietsterbrug. Op de achtergrond het Vliet. (Foto: J. Dwinger) nummer 8 juni 2002 Was burgemeester Epeus Wielinga (ca. 1643-1718) een sleperszoon? Oait in Liwwadden... Wonen naast de CCF Zicht op de stad Benninga's Friesche Margarinefabriek Sint-Jacob in Leeuwarden Een nieuwe Nieuwe Toren? Familienaam Tulp leeft voort Leeuwarder 'photographistes' Vliegveld Kalverdijkje Douwe Tamminga (1909-2002) Nieuws Aed Levwerd en Historisch Centrum Leeuwarden Monumentenzorg Brievenbus/mailbox Prijsvraag 9 13 14 18 21 24 25 28 30 31 32 33 34 AedLevwerp) Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd Veel mensen koesteren belangstelling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeuwar den. De historische vereniging Aed Levwerd stelt zich ten doel de kennis over het boeiende verleden van de stad te vergroten en toegankelijk te maken. Zij doet dat door de uitgave van Leovardia, lezingen, de organisatie van de Open Monumentendag en andere activitei ten, zoals de Liwwadderdag.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2002 | | pagina 2