29 Amsterdam rond 12.00 uur. De terugreis was bepaald om 4.00 uur, na sluiting van de Amsterdamse beurs. De kosten van een retourtje bedroegen, met inbegrip van de autorit vlieveld-centrum Amster dam 50,-. De AVOM had een concessie voor twee jaar. De ondernemers vroegen aan B W van Leeuwarden toestemming voor het bouwen van een hangar op het vliegterrein. De toestemming is nooit ver leend. Op zaterdag 13 augustus 1921 arriveer de Kriger met zijn vliegtuig op het Kal- verdijkje. Het toestel is op die dag en op de 14e te bezichtigen op het vliegterrein tegen een entreegeld van 50 cent voor vol wassenen en 25 cent voor kinderen. Rond vluchten boven Leeuwarden en omstreken kostten van 10,- tot 15,- per persoon. Passagebiljetten voor een vlucht naar Amsterdam v.v. waren verkrijgbaar bij Elskamp en De Boer aan de Voorstreek. Op maandag 15 augustus 1921 startte omstreeks 12.09 uur het vliegtuig voor de eerste vlucht naar Amsterdam, waarmee de luchtlijn werd geopend. Passagiers waren de journaliste Van der Veer en Van Iersel, een employé van de AVOM De lijndienst was officieel van Leeuwarden naar Amsterdam v.v. maar in de praktijk was het Amsterdam Leeuwarden v.v. Dit kwam doordat er te Leeuwarden geen han gar was zodat het toestel niet gestald kon worden. Er was bovendien geen wacht ruimte en geen telefoonaansluiting op het vliegveld in Leeuwarden. Er was echter wel een redelijk aanbod van passagiers van Leeuwarden naar Amsterdam, maar omgekeerd was het aantal passagiers gering. Op een -helaas- onbekende datum vertrok het vliegtuig om 8.30 uur vanuit Leeuwarden naar Amsterdam; bij Wor- Sigarenfabriek Sopla brengt sigaren per vliegtuig kum moest het toestel als gevolg van een donderbui een noodlanding maken op een weiland bij de straatweg. Het is onbekend of deze vlucht later nog is voorgezet, maar het betekende het einde van de luchtlijn van Leeuwarden op Amsterdam. Sigaren per vliegtuig aangevoerd Kriger gaf vliegdemonstraties te Leeu warden, natuurlijk vanaf het terrein aan het Kalverdijkje en ook elders in de provincie Friesland o.a. bij Harlingen en Sneek. In de nacht van 22 op 23 oktober 1921 woei zijn vliegtuig te Sneek omver, het betekende het einde van de AVOM. In 1921 werd door de gemeente Leeuwarden een bedrag van 725,- beschikbaar gesteld voor de inrichting van het oude exercitie veld aan het Kalverdijkje tot vlieghaven. In 1929 opende P. Feddema een gros siers-bedrijf in rookartikelen aan de Groningerstraatweg. De Sopla sigarenfa briek te Amersfoort, die een eigen vlieg tuig bezat, liet een zending sigaren per vliegtuig naar Leeuwarden brengen. Het vliegtuig landde op het vliegterrein bij het Kalverdijkje. Op 3 oktober 1931 werd op het vliegterrein tijdens een vliegfeest een demonstratie gegeven door drie piloten van de Arbeits-gemeinschaft Bayerische Piloten. Deze vliegfeesten werden geor ganiseerd door de kapitein-vlieger R. Chr. Seidl. Zijn piloten waren kapitein-vlieger Stor, Aichele en Slechner. De demonstra ties werden bijgewoond door ongeveer 40.000 personen. Ook langs de Groninger straatweg stonden de toeschouwers rijen dik, daar genoot vooral de jeugd (gratis) van de uitgevoerde demonstraties. De parachutist Gunerman sprong op een hoogte van 600 meter uit het vliegtuig, gevlogen door Aichele. Parachutesprin gen was toen iets nieuws en het publiek slaakte dan ook een zucht van verlichting toen de parachute van Gunerman zich opende. De landing ging nog net goed, hij belandde namelijk bijna in een sloot, het toegesnelde publiek slaagde erin hem voor een nat pak te behoeden. In 1932 richtte R. Huizinga te Leeu warden een zweefvliegclub op. Deze club vloog vanaf het terrein aan het Kalver dijkje. In 1932 besteedde de gemeente een bedrag van 125.- aan onderhoud van het vliegterrein. De zweefvlieger Huizinga was één van de personen die de stoot gaf tot de oprichting van een 'echt' vliegveld in Friesland. In 1938 werd dat een feit. Huizinga verongelukte in 1933 dodelijk op Soesterberg. In welk jaar het vliegter rein aan het Kalverdijkje werd gesloten is onbekend. Het moet in de periode 1932- 1938 zijn geweest. In 1932 besteedde de gemeente nog een bedrag aan onderhoud, terwijl in 1938 het vliegveld aan het Keegsdijkje werd geopend.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2002 | | pagina 31