9 land met het Koepoksteegje, de Weerd met de Gloppe waar altijd losse handkar ren stonden. Op de grote stoep voor het stadhuis konden we tollen, onderhands en bovenhands totdat de bode er genoeg van had en ons wegjoeg. Het deurtje in het hek om de Oranjeboom gebruikten we als 'verlos' bij "Van Beieren' of andere verlos-spelletjes. Bier in een draagkistje Aan het Oranje Bierhuis heb ik minder prettige herinneringen. Toen we wat gro ter waren, moesten we daar wel eens een enkele keer heen om bier te halen wan neer we gasten hadden die bier wilden drinken. Dan stond je als jongen voor een tapkast in een lokaal vol rook en alle maal hard pratende mannen. Je kreeg dan vier of zes glazen bier in een draag kistje met beugel. Ik heb het idee dat het op het Heerenwaltsje altijd glad, sneeuw, regen of storm was. Kwam je thuis was de schuimkraag er inmiddels af en liep een gedeelte van het bier onder uit het kistje langs je broek en kousen. Naast het Oranje Bierhuis was het kan toor van Brada, commissionair in effec ten, waar men zich voor een paar dub beltjes kon verzekeren tegen het nadeel bij het uitloten van obligaties. Voorbij het Maria Annastraatje was de achteruitgang van hotel De Phoenix. Naast Posthuma -in het Heerenwaltsje- was naar mijn mening een stoffeerderij van Joustra een achteruitgang van Hilarius, boekhan del in de Weerd; verder de tuiningang van Instituut Poutsma, later P.F.J. Westra. Even verder een bierhandel, waar tijdens strenge winters wel eens per kar of slede gezaagd natuurijs werd gebracht voor de bierkelders. En dan het carillon van het stadhuis, dat we op zomerse dagen met open ramen thuis konden horen. Vaak speelde het dezelfde liedjes die we op Koninginnedag 31 augustus op het Hof voor de 'Gouver neur' moesten zingen. MÉHÉÉI Het Raadhuisplein, circa 1910 (Foto: B. Feenstra)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 11