11 tel, twee portes-brisées, gevende toegang naar eene groote fraai geplafonneerde en behangen zaal met drie ramen in den tuin uitziende en nis; tusschen gemelde portes- brisées is links eene ruime kast en ter rech terzijde eene deur, dienende tot afsluiting der trap naar de keuken. Aan de andere zijde der gang eene geplafonneerde en behangen voorkamer, met twee ramen aan de straat, marmeren schoorsteenmantel en twee kasten. Uit de bouwtijd resteerden nog tal van elementen, zodat een restauratie op ver antwoorde wijze kon geschieden. Fraaie stucplafonds, schouwen, deuren en betim meringen waren nog in volle glorie aan wezig. Sommige elementen waren aan het zicht onttrokken. Zo werd achter platen de oorspronkelijke lambrizering van de De Van Haersmazaal teruggevonden. Alle originele raamblinden bleken, eenmaal losgemaakt, nog compleet. De deuren aan de gangzijde waren met schrootjes betim merd. De oorspronkelijke roedenverdeling van de ramen op de eerste en tweede ver dieping aan de Nieuwestadzijde was niet meer aanwezig. Op de derde verdieping was de oorspronkelijke roedenverdeling nog wel aanwezig. De oorspronkelijke roe denverdeling kon op grond van de ramen boven, glasmaten en de ramen achter met gemeentelijke subsidie worden gerecon strueerd. Er is tevens voor gekozen om waar nodig de meubilering aan te vullen met uit de Biedermeierperiode stammende meubels, zodat dat specifieke karakter van het huis versterkt zou worden. De Van Haersmazaal Aan de tuinzijde bevindt zich links van de centrale gang de Van Haersmazaal. De zaal, de grootste van de drie zalen, wordt gebruikt voor diners en ontvangsten. De grootte ervan en de rijke uitvoering pas sen goed bij deze functie. Evenals in de andere kamers zijn aan gebrachte kleuren en verguldingen op basis van een kleuronderzoek tot stand gekomen. Teneinde een zo goed moge lijk Biedermeierbeeld te creëren zijn de gordijnpartijen uitgevoerd zoals dat in het midden van de negentiende eeuw in deftige huizen gewoonte was en is er een behang toegepast dat een historisch ver antwoorde kopie is van een antiek mid den- negentiende eeuws behang in het Schauspielhaus te Dresden. Vele interieu relementen zoals een kroonluchter en een grote tafel ontbraken. Er moest gezocht worden naar vervangende stukken. Een zeer grote tafel was nodig omdat één maal per jaar op de sterfdag van Susanna Maria Elisabeth Faber met 24 personen aan deze tafel gedineerd wordt. In 1788 kreeg het weeshuis van Mr. Eelco van Haersma ter waarde van 50.400,- aan sathen en lan den en effecten ter nagedachtenis aan zijn in 1783 overleden vrouw. Hij bepaalde dat op de sterfdag van zijn vrouw, 26 maart, de voogden en voogdessen zich op die zogeheten Susanna Faber van Haersma- dag aan een maaltijd zouden verzamelen. Van de vóór de restauratie aanwezige meubelen is het meest opvallende stuk de grote eikenhouten kast. Deze uitzonder lijk grote kast in Renaissance stijl dateert uit het tweede kwart van de zeventiende eeuw. Deze kast is ooit met het huis mee- gekocht van de familie Van Eysinga. Door zijn enorme omvang past hij het beste in de grootste zaal van het Old Burger Wees huis, de Van Haersmazaal. In een mid den-negentiende eeuws interieur stonden Van Haersmazaal, 2002 Van Eijsingazaal, 2002 (Foto's: Michiel Maters)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 13