L t Ia> Inhoud Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden. Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 5,- Redactie Jan Faber Anneke Hellinga Corien Rattink Tom Sandijck Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Beam Bilker Paul Bron Kees Cath Carla Duim Johan Frieswijk Hans van der Heijde Hendrik ten Hoeve Juul Kuhlman Michiel Maters Tjerk Voigt Hans Zijlstra Adviseur Hendrik ten Hoeve Redactiesecretariaat Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden tel. (058) 233 83 99, fax (058) 233 23 15 e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Lidmaatschap/abonnement 18,- per jaar. Ledenadministratie: Diaconessenpark 38, 8917 GA Leeuwarden, tel. (058) 212 63 29 e-mail ledenlevwerd@angelfire.com Opzeggingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Grafisch Bedrijf Hellinga b.v. Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1500 ex. De tot uitspanning De Kleine Bontekoe verbouw de boerderij aan de Stienserweg, rond 1905, in januari 2003 afgebrand nummer 10 maart 2003 Wonen butenüt 1 Onversneden helden bestaan niet 4 Hof, alles tussen Gouverneursplein en Weerd 8 Het Auck Petershuis in oude glorie hersteld 10 Een soldaat onder de guarde 13 Nicolaas Arnoldi, burgemeester en Oranjeaanhanger 15 Het Volksblad 18 De stadhouderlijke grafruimte in de Grote Kerk 20 De Willemskade als martelaarsgracht 23 Majesteit, waar is uw kroon? 25 Nieuws Monumentenzorg 27 Historisch Centrum Leeuwarden 28 Brievenbus/mailbox 30 Prijsvraag 34 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in juni AedLevwerp) Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd Veel mensen koesteren belangstelling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeuwar den. De historische vereniging Aed Levwerd stelt zich ten doel de kennis over het verle den van de stad te vergroten en toegankelijk te maken. Zij doet dat door de uitgave van Leovardia, het organiseren van lezingen, excursies, de Liwwadderdag, de jaarlijkse Open Monumentendag en andere activiteiten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 2