22 volwassenen, die in de grafkelder waren bijgezet, werden nieuw gemaakte wapen borden rondom in het koor opgehangen. De tombe werd in 1948 vervaardigd ter vervanging van het vernielde grafmonu ment van Anna van Oranje. De eikenhou ten tombe werd in samenwerking met de firma R. Romkes gemaakt door de firma P. Gerbenzon en Zn., beide te Leeuwar den. Qua vorm herinnert het monument aan de vernielde marmeren tombe van Anna van Oranje. De in 1842 in de kel der gevonden wapenstenen werden erop aangebracht. Aan het hoofdeinde staat het wapen van Willem de Zwijger en ach terop, in vertaling: 'Want het leven is mij Christus en het sterven gewin' (Filip. 1 vs 21). Op de steen aan het voeteneinde is een vrouwelijk alliantie-wapen afgebeeld met daarop heraldisch links het wapen van Willem Lodewijk en rechts het wapen van Anna van Oranje. Het opschrift aan de achterzijde luidt, in vertaling: 'Nadat mijn huid aldus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen' (Job 19 vs 26). Aan weerszijden van de tombe wer den de zestien kwartierwapens gesneden, die zich ook op het vroegere exemplaar bevonden. De schets op de noordmuur van het koor, gemaakt door G. Jansen en zijn zoon, roept de herinnering op aan het kapotge slagen monument voor Willem Lodewijk. Centraal in de voorstelling bevindt zich een afbeelding van de knielende Wil lem Lodewijk, met aan weerszijden twee vrouwenfiguren, die twee deugden van de stadhouder personifiëren. De figuur links met kolom of pilaar de Standvastigheid en de figuur rechts met spiegel en slang de Voorzichtigheid. De voorstelling wordt bekroond door het wapen van de stadhou der, gedekt door drie helmen met helm tekens. Op het veld achter de knielende Willem Lodewijk staan de wapens van zijn acht overgrootouders. Bij de restauratie van de Grote Kerk in de jaren 1972-1978 werd de 19de eeuwse scheidingswand vervangen door een laag hekwerk, vergelijkbaar met de vroegere 'barrière'. Hierdoor is de ruimtewerking in de kerk versterkt en komen de glas-in- loodramen veel beter tot hun recht. De gereconstrueerde graftombe van Anna van Oranje, rechts het Oranjepoortje, 1948 Het koor van de Jacobijnerkerk met de graftombe,1968

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 24