De Willemskade als martelaarsgracht 23 Kees Cath In 1921 ben ik in Leeuwarden aan de Willemskade 27 geboren. Ik ging er naar school en in 1939 ging ik studeren in Leiden. Tot het overlijden van mijn moeder in 1956 kwam ik nog geregeld in Leeuwarden. Mijn vader dr Inne Geert Cath werd geboren in Joure waar zijn familie al vele generaties woonde. Na het gymnasium in Sneek ging hij studeren in Leiden, waar hij in 1911 cum laude promoveerde. Hij vestigde zich na zijn promotie in Leeuwar den als oog-oor-neus- en keelarts. Alles boven het boordje zei men toen. Mijn vader was de derde specialist op zijn vakgebied in Friesland. personeel. De tram richting Stiens reed toen nog door de Sophialaan. Wie zijn was buiten hing, kon een mooie laag roet ver wachten, maar daar klaagde je niet over. Na de strenge winter van 1929 hebben mijn ouders de godin-kolenkachels vervan gen door centrale verwarming. Het was uit met de spreuk 'Je brüle tout l'hiver sans m'éteindre'. In die strenge winter schaats ten wij op de Willemskade. Tijdens veemarkt een volle wachtkamer In de Sophialaan woonde naast ons jonk heer Arent van Sminia, getrouwd met baronesse Van Weideren Rengers. Een aardige, statige dame die prachtig Luw- adders praatte. Dat spraken toen meer Leeuwarder notabelen. Hun zoon Hec tor, die ongetrouwd is gebleven, kwam na een verblijf in Nederlands-Indië daar ook wonen. Hij nam rij-examens af en was populair in allerlei besturen. Hij reed in een gele twositter met kattenbak. Ver der op de Sophialaan bevond zich hotel De Kroon met de bekende Regnery; dan notaris Poelstra, advocaat Heymeyer en kinderarts Oeberius Kaptein. In de straat tussen Van Sminia en De Kroon was de zilvertax, die je voor een kwartje reed. De Citax bij het station kostte maar twintig cent. Vervolgens kwam het Oranjehotel, waarvan Mensonides directeur was. Dan verderop een showroom voor melkmachi nes, advocaat Jan Vis en op de andere hoek van de Baljeestraat de sigarenwin kel van Nauta. Mijn vader kocht daar zijn sigaren, merk Graaf Otto. Aan de over kant van de Sophialaan lag een parkje De Willemskade in februari 1929. Links het huis van Dr. Nierstrasz en de tuin van de RHBS (Collectie Mr. K.J. Cath! Zoals toen gebruikelijk was, hield hij prak tijk aan huis. Eerst aan het Ruiterskwar- tier, nummer 137; in 1920 kocht hij het huis Willemskade 27, hoek Sophialaan, van Twijnstra, oliefabrikant te Akkrum. Het huis was heel geschikt voor een prak tijk. Achter de hoofdingang lag een vesti bule met rechts de wachtkamer en links een donkere kamer voor oogonderzoek en kleine operaties, zoals onverdoofd aman delknippen. De kinderen die dat ondergin gen, werden op schoot genomen door het bellenmeisje Thea Barkman. Geen mooier moment dan wanneer Thea werd aan gesproken met 'zuster'. In de toenmalige hiërarchie een hogere sociale functie dan bellenmeisje. Verder was er een ruime spreekkamer. Achter de klapdeuren begon het woongedeelte met elf kamers. Het huis is omstreeks 1875 gebouwd voor een jonkheer Speelman. Het trappen huis was zo ingericht, dat aan de wanden zijn familieportretten konden hangen. In de tuin zijn toen twee beuken geplant die er nog staan. Op de zolder was een kamer met twee bedsteden voor het inwonend

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 25