Nieuws van monumentenzorg27 27 Op 26 januari wandelden ruim 70 leden van Aed Levwerd door een regenachtige Hollanderwijk, voorafgegaan door een lezing van Peter Karstkarel over de Europese invloeden op het werk van architect W.C. de Groot. Tijdens de wandeling konden ook enkele woningen van binnen worden bekeken, (foto: Leeuwarder Courant, Niels Westra) Hele Hollanderwijk op de monumentenlijst Op 20 december j.l. kwam Fons Assel- bergs, directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, naar Leeuwarden om de 177 huurwoningen in de Hollander wijk aan te wijzen als rijksmonument. In een volgepakt buurthuis complimenteerde hij niet alleen Fred de Groot, directeur/ bestuurder van de woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland, en Marga Waanders, wethouder van de gemeente Leeuwarden, maar vooral de bewoners. Door hun jaren lange inzet hebben ze het karakteristieke wijkje achter het NS-station behoed voor de sloop en blijven ze nog steeds op allerlei manieren 'poetsen aan hun parel'. De plaatsing van de Hollanderwijk op de monumentenlijst is ook de afsluiting van het Monumenten Selectie Project waardoor Leeuwarden er ruim 130 jonge monumenten uit de periode 1850-1940 heeft bijgekregen. De Hollanderwijk is gebouwd in 1914/15 door de Woningvereeniging Leeuwarden. Architect was W.C. de Groot (1853-1939), een van de belangrijkste Leeuwarder architecten in het begin van de vorige eeuw. De stichting Toekomstverkenning Hol landerwijk 2015 heeft samen met de bewo ners het initiatief genomen voor een monu ment voor W.C. de Groot. Walter Baas maakte een bijzonder kunstwerk in de vorm van een muur die een lelijk transforma torhuisje camoufleert en die tegelijkertijd een stijlvolle begrenzing vormt van het plantsoen aan de Hollanderstraat, dat nu officieel de naam van de architect draagt. In de 'muur' is een verwijzing naar de web site www.wcdegroot.nl opgenomen. De site is een onderdeel van het kunstwerk en bevat een overzicht van leven en werk van W.C.de Groot. De gemeente Leeuwarden liet als cadeautje voor de bewoners huis aan huis een folder bezorgen, die de monumentale kwaliteiten van de wijk en het kunstwerk belicht. Dankzij een bijdrage van Nieuw Wonen Friesland ontvangen nu ook de lezers van Leovardia een exemplaar. De bewoners van de Hollanderwijk zijn voor lopig nog niet van de monumentenzorg af. In de loop van het jaar volgt de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht. Jesse Wassenaar per ongeluk eigenaar standbeeld Us Heit Onlangs kwam uit dat volgens het register van de Rijksdienst voor de Monumenten zorg Jesse Wassenaar officieel eigenaar is van het standbeeld van stadhouder Willem Lodewijk op het Hofplein. In de administra tie van Monumentenzorg is waarschijnlijk een foutje geslopen toen Wassenaar tien jaar geleden zijn monumentale huis op de hoek van het Heerenwaltje en het Raad huisplein kocht. Binnenkort wordt de ver gissing hersteld en zal de gemeente weer worden geregistreerd als eigenaar van Us Heit. De zorg voor het kunstwerk is overi gens bij Jesse Wassenaar, als bestuurslid van Aed Levwerd, in goede handen. Restauratie Grote Kerk voltooid Op 21 februari is de Grote of Jacobijner- kerk na een langdurige restauratieperiode plechtig geopend door de Commissaris van de Koningin. Op zaterdag 22 februari werd met een open dag iedereen in de gele genheid gesteld een kijkje te nemen in de kerk. UA.lt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 29