31 Het aardigste gegeven uit het artikel van Hans Jorna betreft echter de firma Goossens uit Den Bosch. Van dit atelier, waarvan ik de naam nog maar weinig ben tegengekomen in beschrijvingen van kerk- inventarissen had onze parochiekerk een belangrijke inventaris: een preekstoel, een communiebank en vijf grote beelden met consoles. Maar anders dan bij de Leeuwar der Dominicuskerk is bij ons haast niets meer over van deze rijke aankleding. Daar zijn twee oorzaken voor aan te geven: de restauratie van de kerk en de smaak van de pastoor. In 1867 schonk een vermogende parochi- ane een neogotische preekstoel. Tot 1963 was deze rijk gebeeldhouwde preekstoel een sieraad voor de kerk. Toen de kerk werd gerestaureerd werd de preekstoel uit elkaar genomen en zwierf door de kerk en geleidelijk verdween het een na het ander. Gelukkig werden de gebeeld houwde panelen en beelden wel gered. Zij sieren nu de sacristie en de huidige preek stoel. Eveneens in 1867 kreeg de kerk een fraaie communiebank uit het atelier Goos sens. Evenals de preekstoel verdween de communiebank bij de restauratie. Slechts vijf van de zeven panelen bleven bewaard. Tussen 1863 en 1877 ontving de kerk vijf grote houten beelden met consoles. Tot 1957 hadden zij een plaats aan de pilaren en werden toen verwijderd: een verlate beeldenstorm. In 1957 bestond de paro chie honderd jaar en was pastoor Gasman vijftig jaar priester. De pastoor had een geweldige hekel aan de beelden en daar om werd besloten de beelden te vervangen door bloemstukken ter versiering van de kerk voor het dubbele feest. De bloemen verwelkten, maar de beelden kwamen niet terug. Na dit alles begrijpt u dat ik het fijn vond te lezen dat in Leeuwarden preekstoel en beelden nog aanwezig zijn en dat enkele beelden zelfs gerestaureerd worden. H.C. Diender, Kampen Leovardia in Nieuw Zeeland Wonende in New Zealand heb ik een paar van uw tijdschriften gekregen van een vriend. Dit bracht mij weer helemaal terug na 36 jaar in Leeuwarden. Ons hart blijft daar altijd. Ik ben in de oude Torenstraat in Huizum geboren en in de oorlog woonde ik in de toenmalige Heyermansstraat; bij de Lab-bussen was onze speelplaats en het voetbalterrein van F.V.C. Mijn vader en schoonvader zijn met broers en zussen opgegroeid in het Stads Weeshuis in de jaren 1917-1935. Mijn grootvader is 2 november 1917 dodelijk verongelukt bij Koopmans meelfabriek. Jacob Boersma, Christchurch De schietbaan bij het Kal ver dijkje De eerste militaire schietbaan (zie het artikel Vliegveld Kalverdijkje in Leovar dia nummer 8) lag tussen het Kalverdijkje en de Groningerstraatweg. Aan het einde van de Ramstraat, in de richting van wat nu het Zahmenhofpark is, liep een smal weggetje dat eindigde bij een ijzeren hek over de gehele breedte van een sloot. Net vóór dat hek, aan de oostkant van het weg getje stond een flink vierkant houten hok. Het diende als opslagplaats voor kruit van de vuurwerkfabriek Schuurmans die een winkel aan de Voorstreek had. Achter het hek aan de kant van de Groninger straatweg was een ruimte met half open loodsen, waarin militair materiaal werd opgeslagen. Rechts daarvan in de rich ting van het oude Tolhuis lag de schiet baan. De lange baan werd gevormd door bulten aan weerszijden die door houten bogen met elkaar verbonden waren. Aan het einde van de baan lag de kogelvanger. Als jongens van ongeveer tien jaar kropen wij door de spijlen van het hek om bij de kogelvanger naar kogels te zoeken. In de dertiger jaren is de schietbaan ver plaatst naar een veel kleiner terrein. Dat lag achter het vliegveldje aan een doodlo pend weggetje bij de tweede molen aan het Kalverdijkje. Jan Veenstra, Leeuwarden Tulpenburg Bij het zien van de krotten op de foto in de Fabriekssteeg Leovardia nummer 9) moest ik denken aan de leuke huisjes van de Tulpenburg en de mensen die er woonden. Zoals Jolmers sr. van het ver huisbedrijf aan de Emmakade. De Pot- marge-brug werd, als ik mij goed herin ner, verlaagd omdat de zolderschuiten van de Lijempf en van de stroopfabriek er niet meer onderdoor hoefden. Het vervoer ging steeds meer over de weg. Dat heeft ook rederij Stanfries de kop gekost. Jan Veenstra, Leeuwarden Juf Bender en pater Rector En wie staat daar op de foto van juffrouw Bender (Herinneringen Pieterseliestraat, Leovardia 9)? A jonge ja juh, de vijfde van links, staande eerste rij. Ik zoek nog even verder naar Paultje Brons. En weet nog dat het een verschrikkelijk eind was van de Troelstraweg naar de Kerkstraat door de sneeuw. En terug. Wintertenen. Daarom niet naar het verjaardagsfeestje van Jan Tijmen. Au!!! Ferskrikkelijk. Als die foto nog beschikbaar is, graag.... Het Bonifacius met pater Rector, zijn brevier lezend langs de Troelstraweg. Op weg naar de katholieke kruidenier in de Leeuwerikstraat; wij hoorden bij Mossel man in de Merelstraat. Gert van Maanen, Voorburg F abriekssteeg Als vaste verladers die him kantoren bij het station hadden, noemt P. Poelstra, in Leo vardia 9, Vogelman en Noorwegen. Dit moet zijn Vogelpoel en Noorwegen. Mijn vader Jaap Vossenberg heeft daar jaren gewerkt. Anja de Jong-Vossenberg, Groningen Gezocht: familie Wiersma After the war, my parents helped a family in Leeuwarden. One of them presumably was a cousin of my mother, but I have not been able to determine how they were related to us. They were Jan and Gonda Wiersma and had a son, Piet. I think these are the same ones who sent us a 'geluk kig Kerstfeest'-card in 1961, and signed it Jan en Gonda. At that time they lived at Archipelweg 218 in Leeuwarden. I would like to find their son, if he is still living, or perhaps another family member who can tell me something about him. Kenneth Van Dellen, Michigan

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 33