La» it 33 Als bij de American Petrol Company de paarden zijn vervangen door motorkracht verandert ook de taakomschrijving van Ome Hijlke: in plaats van voerman is hij nu chauffeur. De foto is gemaakt in de Soendastraat op de hoek van de Delistraat, rond 1938 (Collectie H. Beers) Hij wordt verwend en goed bediend, maar elke dag denkt onze vriend: wat zou ik graag naar moesje gaan, hoe kom ik ooit weer hier vandaan? Alle mensen staan versteld als hij zijn avontuur vertelt, en telkenmale tot besluit roept Petertje dan lachend uit: En omdat hij wil ontsnappen laat hij de mannen bomen kappen en voor die kleine blanke man wordt een schip gemaakt dat varen kan. Omdat hij koning is geweest, maken de mannen een heel groot feest: hij krijgt fruit en water mee en zo vaart Petertje naar zee. Dagenlang is hij aan het varen, moe van het in de verte staren tot hij eindelijk in het verschiet een grote Esso-tankboot ziet. Die boot heeft hem met volle kracht naar Nederland teruggebracht. Daar wachten hem zijn pa en ma en alle vriendjes aan de ka. 'Die oliekan zal ik bewaren; die redde me van veel gevaren. En mijn beste vriend voortaan op straat is de olieman van De Automaat'. Henk Beers, Groningen Relatiegeschenk van muziekwinkel De Groot Onlangs was ik met mijn vrouw te gast bij Leeuwarder vrienden van vroeger, die in Heerhugowaard wonen. Onze gastvrouw liet ons een aardewerk bonbonschaaltje zien. Volgens het opschrift aan de onderzij de moet het in Dronrijp vervaardigd zijn. Het schaaltje heeft een diameter van onge veer 16 cm en is ongeveer 6 cm hoog. Het was fris beschilderd. Toen ik de tekst rond om de zijkant las, kreeg ik echt een brok in mijn keel: Muziekhuis P. de Groot, Nieuwe Oosterstraat 4, Leeuwarden. Radio-TV. Dat was dus een schaaltje dat mijn vader Piet de Groot, de muziekwinkelier, onge veer 35 jaar geleden heeft laten maken als een relatiegeschenk voor goede klanten. Ik kon mij nog wel vaag herinneren dat ik ze vroeger in onze winkel heb gezien, ik bezit echter geen exemplaar. Omdat ik vanuit de 'winkelperiode' weinig stoffelijke herin neringen bezit, vraag ik langs deze weg of er vroegere klanten zijn die zo'n schaaltje hebben en het eventueel tegen een vergoe ding aan mij willen afstaan. Jaap de Groot, Leeuwarden telefoon (058) 2157449 Het Badhuis aan de Wissesdwinger Ik ben erg geïnteresseerd in het badhuis aan de Wissesdwinger. De afvoer van dat badhuis speelde een cruciale rol bij de finish van de Elfstedentocht in 1954. Het afgevoerde warme water zou de ijslaag onder de Noorderbrug aangetast hebben en daarom moesten de schaatsers daar onverwacht van het ijs. Ik zou graag een beeld willen hebben van de inrichting en de gang van zaken in het badhuis. Misschien zijn er mensen die daarover nog iets kunnen vertellen of die begin februari 1954 betrokken waren bij het badhuis. Dirk Vellenga, Oosterhout Sint-Jacobspoort In het artikel Sint-Jacob in Leeuwarden, Leovardia 8, wordt de Sint-Jacobspoort verward met de Wirdumerpoort. De Sint- Jacobspoort stond aan het begin van de Sint Jacobsstraat ter hoogte van de Tontje- pijp. De Wirdumerpoort stond aan het eind van de Wirdumerdijk. Chris Visser, Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 35