Liwwadders, waar is dit? vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' Liwwadders, waar is dit? 34 Leovardia zet een traditie van 't Kleine Krantsje voort. Jarenlang Wij stellen u dezelfde vraag. Oplossingen voor 1 mei 2003 schriftelijk, onder vermelding prijsvraag naar Historisch Centrum Leeuwarden, Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden of per e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Onder de goede inzenders wordt een boekenbon van 12 euro verloot. De opgave in het vorige nummer leverde slechts één inzending op. De boekenbon wordt toegestuurd aan Ernst ter Wal. Hij herkende in de foto de, zoals hij het noemde dijkhuisjes aan het Hoeksterpad tegenover de kazerne. Op de achtergrond is het Nieuwe Hoek zicht baar. Eigenlijk zijn het geen dijkhuisjes, maar walhuisjes. Het Hoeksterpad ontstond toen in 1838 de stadswal tussen Hoek- sterpoort en kazerne werd afgegraven. De afgravers hadden kennelijk niet de opdracht of de middelen om de wal tot de bodem toe af te graven en de grond te ega liseren. De uitkomst was dat het Hoek sterpad hoger kwam te liggen dan het er achter liggende Hoekster Achterom. De huisjes van het Hoekster Achterom waren gewoon toegankelijk via de begane grond; die van het Hoeksterpad door mid del van trappen. Aanvankelijk stonden de trappen haaks op de huizen, later werden ze een kwartslag gedraaid. In 1976 ston den er nog twee trappenhuizen aan het Hoeksterpad.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 36