Wonen butenüt 1 Hans Zijlstra In 1946 verhuisden wij naar een dienstwoning bij de Frico aan de Snekertrekweg. Mijn vader was daar net benoemd als chef pakhuizen. Ik herinner mij dat we met een paard en wagen van Huizum naar de Snekertrekweg verhuisden. Ik mocht bij de koetsier zitten. Wij woonden daar tot 1958; toen werd het gebouw waarin de dienstwoning was gevestigd na een brand in 1956 afgebroken. Het Frico-complex aan de Snekertrekweg, circa 1935 In het eerste jaar liepen mijn moeder en ik nog dagelijks naar de Huizumerlaan, waar ik op de kleuterschool zat. Langs de tram rails die toen nog van het Frico terrein af liepen langs het tramstation en voor het NS-station langs. De rails waren gedeel telijk opgevuld met houten blokjes om te vermijden dat je als fietser een lelijke smak zou maken. Deze blokjes waren er overigens in de loop van de laatste oorlogs jaren al uitgepeuterd om vervolgens in de kachel te worden opgestookt. Bij het oude tramstation stond nog een NS-loods, die later werd afgebroken en opnieuw werd opgetrokken als loods voor Van Gend en Loos. Naast het Fricoterrein heeft nog jaren een oude tramwagon van de NTM gestaan; later heb ik vergeefse pogingen gedaan er iets van mee te nemen. (Hij zou nu overigens goud waard zijn geweest). Bij de overweg in de Schrans stond een gebouw van gemeentewerken. Als de dag van van daag herinner ik mij nog, dat mijn moeder en ik, overvallen door luchtalarm - het zal 1944 zijn geweest en nog voor onze verhui zing- naar die schuilkelder werden gediri geerd. Belangrijker was evenwel de ijsco man, die vlak bij de overweg stond. Voor vijf cent had je een behoorlijk ijsje, voor een dubbeltje een héle grote. In 1947 ging ik naar de Koningin Wilhel- minaschool aan de Fonteinstraat, uiteraard ook lopend en in het begin onder begelei ding van moeder. Vooral vrijdags was het ontstellend druk met veewagens bij de oude veemarkt en op het Jacob Catsplein bij het zwembad. Op de veemarkt waren niet alleen koeien en schapen, maar ook honden en kippen te koop. Bij dat zwembad kon je nog iets bijzonders: een kuipbad nemen! Ik meen mij te herinneren dat het wel 0,50 kostte. Dat kon dus niet elke week. De meeste huizen hadden geen douche of bad in die tijd en in Leeuwarden hadden zeer veel woningen geen toilet, maar een ton. Het lavet in nieuwbouw-huizen werd bewonderd om het moderne gemak. Frico-chocolademelk voor de schoolkinderen Het wonen in een kaasopslagbedrijf had eigenlijk vele voordelen, maar ook wel wat eenzame aspecten. De Snekertrekweg vormde feitelijk het einde van de stad. Maar in die tijd was het voor de politie geen probleem dat één agent regelmatig per fiets tot achteraan de bebouwing reed; ook bij mist, slecht weer, portofoons waren er niet, dus bij onraad moest hij de dichtst bijzijnde telefoon zoeken. Aan de andere kant, de Harlingertrekweg lagen in de bocht van het kanaal altijd vijf skütsjes, omgebouwd tot woonboot. Berucht was de oudejaarsnacht. Ik heb zeker één of twee keer een bootbewoner dronken bij de toen

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 3