2 nog aarden wal neer zien glijden. Straat verlichting was er nauwelijks. De laatste lantaarn op de hoek van de Snekertrek- weg en in de bocht van de Snekerkade was er geplaatst, volgens mijn vader, omdat er in de oorlog bij dichte mist een Duitse soldaat in het kanaal was gereden en ver dronken. Mijn vader beheerde de sleutels van alle gebouwen, die in het weekeind een ideaal, maar achteraf vrij gevaarlijk speelterrein voor een kind vormden. Het Fricoterrein was vrij groot (11.000 m/m). Het woonhuis waarin wij woonden was eigenlijk een oud kantoorgedeelte. Hoog, geen centrale ver warming -die zat er wel in maar was niet bedoeld voor de dienstwoning-, een enorme zolderverdieping met slaapkamers. In de zomer kwamen er nogal wat steekmuggen in de woning door het water voor de deur. Op Snekertrekweg 9a en b woonde chef machinist De Jong met zijn vrouw. Een wat ouder echtpaar, dat in de jaren 50 inwoning had van hun kleindochter Rei- na, even oud als ik. Verder woonde in een dienstwoning bij de CAF, een fabriekspand voor granen, nog een echtpaar en bij de brug over het spoordok, de brugwachter. Iedere dag vóór 07.00 uur en na de pauze om 13.00 uur kwamen zo'n 300 a 400 mannen - vrouwen werkten er niet in de fabriek - via een steeg naast ons huis het bedrijf binnen. Iedereen kwam lopend of hooguit per fiets. Dat gold ook voor de bakker en melkboer. Iedere dag kwam de bakker met zijn grote kar, lopend helemaal uit de stad om een broodje te brengen. Weer of geen weer, dat hoorde bij zijn route! In 1948 vierde de Frico het 50-jarig jubi leum. De fabriek stond vol vlaggen van de landen waarheen werd geëxporteerd. De kinderen van de scholen konden een tocht lopen; bij ons kregen ze een beker chocola demelk van de Frico. Na het spoordok begon de aarden wal van de Snekertrekweg, een ideaal terrein voor mijn vader om te vissen. Helemaal bij Schenkenschans stond een boerderij, van Van der Weide. Toen de twee broers hun boerderij moesten opgeven wegens de vorming van het industrieterrein en de poel die in het land lag droogviel, kon je de kilo's zware karpers er met een schepnet uithalen. Daarvóór kregen maar weinigen toegang tot het land. Het industrieterrein aan de Marshallweg ontstond later. Geen productie maar opslag De fabriek van de Frico bestond uit opslag gebouwen. Gemaakt werd er niets. Gebouw A bevatte kaasopslag, de kantoren en onderin koelmachines. Hier werden ook ijsstaven gemaakt, die in de koelwagons werden geplaatst voor koeling van b.v. boter. In het achterste deel van het pand werd boter verpakt tot pakjes van 250 gram. In de jaren 50 wist de Frico een grote order voor het Amerikaanse leger binnen te halen op voorwaarde dat de hele afdeling grondig werd verbouwd en de hygiëne verbeterd zou worden. Onder het gebouw zaten een viertal enorme koelkelders. Hier werd boter opgeslagen; en in de oorlog vlees bestemd voor de Duitsers. Gebouw B was het eerste gebouw van de Frico met kaasopslag en een grote koel machineruimte in de kelder. Er kon één miljoen kilo kaas in worden opgeslagen. Gebouw C bevatte aan de voorkant de twee dienstwoningen, het magazijn, achterin een verpakkingsafdeling voor smeerkaas. In het magazijn werden de Frico-kaasmerken bewaard, die in die tijd door veel jongens werden verzameld en geruild. En verder een grote timmer werkplaats. Hier werden ondermeer de kaasvaatjes voor de fabrieken gemaakt. Tussen de gebouwen B en C lag een grote opslagparkeerruimte. Later werd hier een experimentele wasmachine voor kaas uit gevonden en verder verbeterd. Gebouw D diende voor de opslag van melkpoeder en caseïne, een voorloper van de grondstof voor een soort plastic. Ook bood gebouw D onderdak aan de keurings lokalen en het laboratorium voor de con trole van kaas, boter, melk en, heel bijzon der, de kuiperij waar botervaatjes, kaas vormen en dergelijke zelf werden gekuipt. Ze werden daar ook origineel gemaakt. Boven dit gebouw torende een silo uit waarin melkpoeder werd opgeslagen. Ook een prachtig uitzichtpunt om Leeuwarden te bekijken. En dat kon allemaal voor niets. Velen weten waarschijnlijk niet dat er aan de zijkant van het gebouw, gebouw E, aanvankelijk nog een melkinrichting zat Luchtfoto van het Frico-complex aan de Snekertrekweg, met op de achtergrond (linksboven) de CAF in aanbouw en (rechtsboven) de Wilhelminabaan, circa 1950

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 4