Olde Nije 14 Jan te Nijehove J De achterzijde van het voormalig FLMD-pand, gezien vanuit de Beijerstraat, oktober 1973 Huizen of gebouwen krijgen soms een andere bestemming. De stins Grote Kerk straat 212, die vooral bekend staat als het huis op de terp waar de beroemde Liw- wadder familie Zelle heeft gewoond, heeft zijn bestemming verloren. Het was kan toor, archief en museum van het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaas- jesintrum. Om te kunnen nadenken over een nieuwe bestemming ging ik indertijd kijken. Een prachtig oud huis waarin vrijwel alles de sfeer ademt van een rijk verleden. Voor het eerst genoemd in een koopakte van een tegenoverliggend huis in 1546. In die dagen werd de stins nieuw gebouwd. In 1977 goed gerestaureerd. De vriendelijke medewerkster van het FLMD leidde me rond en ik mocht de zolder en kelder bekijken, die geen museale functie hebben. De zolder is echt te gek. Ik zie in mijn fantasie een toneeltje met zwoele rode gordijnen en een bloedmooie danse res. De meiden-bedsteden zijn er nog. En dan die trap naar de zolder! Het torenge welf! De kelder heeft minder allure, maar er liggen mooie plavuizen. De binnentuin is ideaal als zomerse werkoverlegplek. Maar wat moet de nieuwe bestemming Bestuur en historie verenigd in het voorma lige FLMD-gebouw worden? Voor de restauratie was het een woonhuis. In het huis hadden vrou wen het voor het zeggen. Het zou dus een huis voor vrouwen kunnen worden. Het Liwwadder Froulju's Hüs. Een plek waar je kennis kan nemen van vrou wenlevens in Leeuwarden. De kelder gaat bijvoorbeeld over het zware leven van werkende vrouwen in vroeger tijden. Andere kamers tonen diverse aspecten uit vrouwenlevens. Wisselexposities over beroemd geworden Liwwadder Froulju. En als ze nog niet beroemd zijn dan moe ten we daar voor zorgen. De geschiedenis is immers minstens voor de helft door vrouwen gemaakt. En helemaal bovenin, want voor een betoverende vrouw moet je moeite doen: het Mata Hari Boudoir. Bui ten kijf de enige 'fatale vrouw' van allure ooit in Nederland. Maar misschien moet het maar gewoon de ambtswoning worden van de hopelijk vrouwelijke burgemeesters van Liwwad- den nu en tot in lengte van jaren. Met stiekem op zolder toch nog een aardig podium voor Mata Hari. Bestuur en his torie vro(uwe)lijk verenigd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 17