16 waren Buwalda en De Vries. Bouwer: Wellerhaus te Mülheim, Duitsland. Stadsorgel 1, 1951-19??, eigenaar: Hille Boschma. Stadsorgel 2, 1953-19??; in 1955 was dit orgel nog in de stad aanwezig. Eigenaar: Hille Boschma, dit orgel is rond 1900 in België gebouwd. De Gouwe, heeft van 1954 tot 1985 voor muziek op straat gezorgd. De Twee Draken, was van 1962-1967 in de stad te horen. Het orgel werd gehuurd door P. Jasper uit Leeuwarden van de Eindho- vense eigenaar de firma Stelleman. De Hagenaar, waarschijnlijk verscheen dit orgel in 1951 voor het eerst in Leeuwarden. Het draaide hier tot 1962. Eigenaar was wederom Hille Boschma. Bouwer was de Belg Emile de Vreese rond 1908. Van De Fruitschalen kunnen we vanaf 1985 genieten. Naast deze zeven draaiorgels noemen we nog De Twee Rozen en De Waterlelie, beide geëxploiteerd door H. Duurken, De Vliegende Vleugel en De Zwarte Dorus. Als De Gouwe een onderhoudsbeurt nodig had, werd een ander orgel ingezet. De exploitanten moesten toch hun boter ham blijven verdienen. Het eerste draaior gel dat op deze manier naar Leeuwarden kwam was De Mondorgel. Het kwam op 22 maart 1957 naar Leeuwarden, omdat De Gouwe bij een ongeval op 7 maart 1957 beschadigd was. Eigenaar was Gijs Perlee uit Amsterdam en bouwer was de Burs- sens-fabriek. Naast De Mondorgel deden dienst als ver vangers De IJzeren Hein in 1966/67, De Snuffel in 1985 en verder nog De Lange Cap of Zeeman en De Zaza. Dan is er nog een derde groep draai orgels, bestaande uit kermis- dans- en concertorgels. Veel kermisexploitanten, die in Leeuwarden overwinterden hadden een attractie met een ingebouwd orgel. Enkele orgels zijn in privé bezit. Dat zijn: De Leon Warnies, eigenaar is F.J. Loop stra. Bouwer is de firma Gossling te Hil versum, het bouwjaar is 1975. V/h P.J. Walon, eigenaar: Petrus J. Walon, bou wer: de Belg Raymond Duwijn, Bouwjaar: rond 1905. De Windmolen, eigenaar: H.J. Wind, bouwer: Gebroeders Van Steenput in België, bouwjaar: 1927. De Grote Dorus, Eigenaar P. Carpay te Leeuwarden. Het orgel dateert van 1920 en is gebouwd door Mortier te Antwerpen. Daar komt de orgelman De Fruitschalen is momenteel het eni ge orgel dat we nog in de stad kunnen horen. Eigenaar was Klaas Tolsma, opge volgd door Romke Tolsma. Het orgel werd in 1931 door de firma Gebroeders Van Steenput in Antwerpen gebouwd voor de verhuurder Theo Denies. Het orgel dankt zijn naam aan de afbeelding van een fruit schaal op de twee zijpanelen. Omdat het orgel verder overwegend wit was, stond het in Amsterdam ook bekend als De wit te van Denies. Het orgel werd verhuurd aan Salomon van Lochem, bijgenaamd Ulevelletje en zijn zoon, de Diamantko ning. Het orgel draaide oorspronkelijk Schollaert-boeken, maar kreeg later Carl Frei-boeken. Toen Theo Denies zijn bedrijf beëindig de verkocht hij het orgel aan P. Oudejans. Daarmee werd het een kermisorgel, het ging dienst doen bij de zweefmolen van de eigenaar. Na enkele jaren werd het orgel afgedankt en in een rommelhoek opgesla gen. Enkele nieuwe eigenaren volgden. In 1961 K. van Schoorl uit Alkmaar die het liet restaureren door Henk Gossling te Hilversum. In 1964 werd het front van het orgel verfraaid en werd het verkocht aan de Haagse student Hans van Tuuren. Hij was een liefhebber en liep met het orgel in Bussum. In 1965 wordt Klaas Tolsma, die ook al huurder was van De Gouwe, de nieuwe eigenaar. Het orgel was vanaf 1965 actief in de provincie Friesland. Het werd bediend door Romke J. Tolsma, zoon van Klaas. Geregeld werd het orgel verfraaid. In 1971 is door de firma Perlee een nieuwe bourdon voor het orgel gemaakt. Enkele jaren later verfraaide de eigenaar het orgel met vijf beelden en schilderde Jetze de Boer het front opnieuw. Toen het draai orgel De Gouwe in 1985 naar Amsterdam terugkeerde, nam Romke Tolsma met De Fruitschalen de open gevallen plaats in Leeuwarden in. Het bekendste orgel dat ooit zijn klan ken in Leeuwarden heeft laten horen is ongetwijfeld De Gouwe. Eigenaar was Gijs Perlee, een bekende naam op het gebied van draaiorgels. Klaas Tolsma uit Goutum huurde het orgel dat door Pierre Verbeeck in België was gebouwd. Het De ravage nadat het draaiorgel De Gouwe op 7 maart 1957 door een zandauto van de PAX was geramd bouwjaar moet voor 1922 liggen. Oor spronkelijk was het als een Gaviola- dansorgel voor een onbekende eigenaar gebouwd. In 1922 werd het orgel geplaatst in een café op de Burcht te Zaandam, met boeken van Bundels. In 1924 veranderde het van eigenaar toen het werd gekocht door ouwe Muus ter Meer in de Vinken- straat, eveneens te Zaandam. Vanaf dat moment heette het orgel De ouwe Muus. Het dansorgel kreeg een plaatsje in het café annex danszaal van de eigenaar. Het orgel gebruikte nu Carl Frei boeken. De zoon van Ouwe Muus, de Jonge Muus, leende het orgel voor zijn eigen etablisse ment. Bij een brand liep het front van het orgel schroeischade op. De van oorsprong Duitse orgelmaker Carl Frei had in 1920 een orgelfabriek in Breda geopend. Het dansorgel werd ver kocht aan Carl Frei, deze herstelde het orgel en verbouwde het tot een 90-toets Biphone-orgel. Hij verwijderde de klari netten uit de buik, en zette daarvoor in de plaats, volgens kenners, de mooiste bourdon die hij ooit gemaakt heeft. De Ouwe Muus was het laatste dansorgel dat

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 19