De segen fan Ype Schaaf Leovtt^ ca»; 26 ze rekening moest houden met afsluiting voor een paar dagen, een week of nog lan ger. Reden om haar schoonzoon Wilhelm Singendonk naar de firma Van Erp te stu ren om in allerijl een tweede petroleumstel aan te schaffen. De gemeente wilde op deze wijze druk uitoefenen op de bouwfïrma. De bewoners voelden zich gegijzeld, maar dat zou nog erger worden, want het con flict spitste zich toe. Er kwam een grens scheiding tot stand in augustus, waardoor inderdaad de bouw tot stilstand kwam. Er werden in dubbele rij paaltjes geplant met een afrastering van prikkeldraad. Ze wer den zelfs geverfd, want zo grondig werkte men toen. Het meest opmerkelijk vond de oude mevrouw Visser echter het feit dat een veldwachter toezicht hield op de nale ving van deze maatregel. In de gemeen teraad is natuurlijk veel gesproken over deze situatie. Omdat een en ander nogal 'gevoelig lag' werd voorgesteld de proble matiek te behandelen in een besloten deel van de gemeenteraadsvergadering van 12 september 1933. Om het Leeuwarder gelijk te halen moest een rechtsgeding worden ingesteld, waarna de afrastering weer kon verdwijnen. In november 1940 verzocht Leeuwar den opnieuw om grenswijzigingen met Leeuwarderadeel en had nu succes bij Binnenlandse zaken, maar het duurde nog tot 1 januari 1944 totdat het zuidelijk deel van de stad en de dorpen Lekkum en Miedum bij de gemeente Leeuwarden werden gevoegd. Inmiddels is dit stuk van de Lekkumerweg van naam veranderd in Verzetsstraat, de auto's, bussen en veewa gens denderen al jaren niet meer door de straat, die nu alleen nog de hoofdverbin ding met de stad vormt voor fietsers. Het eerste deel van de wijk, die in de jaren zes tig tot stand kwam is na veertig jaar reeds gesloopt en wacht op de uitvoering van een ambitieus bouwplan met waterpartijen in verbinding met de Ee. Een verbeterplan voor het noordelijk deel verkeert in de ont werpfase. Het kan verkeren. Jakob Vellenga Ype Schaaf sal mij nooit weer opbelle. Soa- wat de laaste keer dat ie belde gong ut om de beeldengalerij fan oud-burgemeesters van Liwwadden. Suu Schönhardt de NSB burgemeester in de besettingsjaren daar oek inpasse? Dat was een fatsoenlijke man weest, waar niet feul kwaads over bekend is. Ik had so mien beswaren en Ype lei em daar foor sien doen gauw bij del. Hij had in 'e oorlog op ut gymnasium in de klas sitten bij een soan fan Schönhardt en se hadden nog nou en dan kontakt. Ype woande as jonge in de Breedstraat bij de fïswinkel fan sien fader. Fooral op Frijdag had ie een soad roomse klanten en folgens fader Schaaf had sien soan deur hun geld foor domenee lere kennen. De Breedstraat: hartsje binnenstad, hartsje Joadewiek. Het Joodse leven in de Leeuwar der binnenstad is de ondertitel van Schaafs angriepende boekje: Goeie schoure trei- fene schoure. Ype het de Joaden ophalen en futfoeren sien; jaren later praat ie met een overlevende: Barend Cohen. Se hewwe fast Liwwadders praten soa as Ype en ik dat oek deden. Mar selfs hij is stil wudden. Ds. Ype Schaaf (1930-2003) Twee keer hewwe wij nauw samenwerkt. In 1992/93 begon Ype an sien boek Laar zen op de Lange Pijp. Hij had een ploegje meensen om em heen 'ter begeleiding' bij sien ferhaal over onze stad tussen 1940 en 1945. Om de soafeultied kwamen we in de Hofwyck bij mekaar om over Ype sien 'periodieke Produksje' te praten. Daar leefde dat ouwe Liwwadden uut de 30-er jaren en de oorlogsjaren weer op. Fooral de oek al sturven Taco van der Veen (de bekende oud-fersetsman) had sien slinger, soa as ie faak teugen mij sei. Schaaf woonde toen al in Dokkum, mar goed, dat was dichter bij Liwwadden as Afrika, maar daarover en andere saken uut sien leven hewwe anderen wel skreven. Ik denk natuurlijk oek an het end fan ut Kleine Krantsje en ut afskied fan Fenno Schoustra. Weer binne Ype en ik met een stuk of wat anderen een keer of wat bij mekaar weest. O, soa gesellig. Schaaf praat te sien ouwe buuijonge Cor Boonstra en de oud-journaliste Ria Bremer in een ere- kommitee. Se was ommers as Ria Sitskoorn hier op de Meisjes HBS weest. Die afskeids- resepsie fan Fenno was een machtig feest fan herinneringen en herkenning, met een mooi nusje ouwe 'stamboek-Liwwadders'. Daar is Ype Schaaf sont kort niet meer bij. Hij sal mij nooit meer opbelle en dus sal ik oek ut slot fan sien gesprek niet meer hore. Dat gong soa: "We stoppe mar, der is meer te doen. De segen!" En ik piel mar wat deur sonder de segen van Ype.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 29