De crack van Frisia: Toon Dalhuysen 27 Yme Kuiper Dit jaar viert de oudste voetbalvereniging in het Noorden, de LAC Frisia 1883, haar 120-jarig bestaan. Toch werd er gedurende de eerste tien jaren in de club meer cricket dan voetbal gespeeld. Immers pas in 1894 sloot de vereniging zich aan bij de Nederlandsche Voetbal Bond. Het kampioenselftal van Frisia in de competitie 1924-1925. Van luiks naar rechts: onbekend, Wim Overmeer, Henk Steinvoorte, onbekend, onbekend, onbekend, Theo Kingma, Lammert Steinvoorte, Piet Visser, Anton Dalhuijsen, Kees Kooyman, onbekend Weer tien jaar later was Frisia voor het eerst kampioen van het noorden. Kort daarna werd de Wilhelminabaan ('de Baan') als speelterrein betrokken en het clubkostuum ingevoerd. Dat wordt ook nu nog gedragen: een blauw-geel, verti caal gestreept shirt, met zwarte broek. In die tijd speelden slechts zes a zeven ploegen, waaronder Be Quick, Velocitas en Forward uit de stad Groningen, in een zogeheten 2e klasse van de NVB om het noordelijk kampioenschap. Pas tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg ook het noor den een eigen le klasse. Jarenlang zou Be Quick het kampioenschap daarvan voor zich opeisen. In het seizoen 1924- 1925 wist Frisia echter die hegemonie te doorbreken. Op 'de Baan' werd het kam pioenschap binnengehaald met een 3-0 overwinning op Velocitas. Dat was op 15 maart 1925. De drie goals waren gemaakt door Anton Dalhuysen, al bijna dertig jaar op dat moment. Onvermoeibare zwoeger Toon, zoals hij door zijn medespelers werd genoemd, was de onvermoeibare zwoeger in het team. Klein van stuk ging hij fana tiek voorop in de strijd, de teamgenoten meeslepend in zijn enthousiasme. Vanaf zijn debuut in 1917, een thuiswedstrijd tegen Forward, gold hij als een crack. Frisia won die wedstrijd met 10-2. Toon scoorde acht maal en de hele jongens rang begeleidde hem die avond naar huis. Naast strijdlust beschikte Toon over een goed spelinzicht en, zo zouden we nu zeg gen, veel scoringsvermogen. In tegenstel ling tot vele elftalgenoten mocht hij graag 'switchen'. Dat leverde hem dan weer van de toeschouwers aan de kant het verwijt op dat hij nooit zijn plaats hield. Niette min speelde Toon regelmatig in vertegen woordigende elftallen. Zo werd hij in 1920 opgesteld in het team van de 'Rest van Nederland', dat in Rotterdam het 'Rot- terdamsch Elftal' met 1-0 versloeg. Het doelpunt kwam van de voet van Anton Dalhuysen. Maar het Nederlands elf tal zou deze Leeuwarder jongen net niet halen. Rechtsbinnen was zijn lievelings positie (in de toenmalige vijfmansvoor hoede), maar mocht het nodig zijn dan kon de keuzecommissie van Frisia hem ook gerust de positie van centervoor, cen- terhalf of linksbinnen geven. In het jubi leumboek dat de KNVB in 1964 bij zijn 75-jarig jubileum uitgaf, sloot ir. Ad van Emmenes zijn stukje over de geschiede nis van Frisia af met de zinsnede 'Anton Dalhuysen is ongetwijfeld hun beste spe ler geweest'. Rampzalige verliezen in Deventer en Rotterdam Als noordelijk kampioen streed Frisia in 1925 met Sparta (Rotterdam), NAC (Breda), Go Ahead (Deventer) en HBS (Den Haag) om het kampioenschap van Nederland. Het zou de eerste en enige keer zijn. De competitie begon direct na het behaalde afdelingskampioenschap. In Deventer speelde Frisia de eerste wed-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 30