De Harlingerstraat in aanbouw 29 Ons lid Hans Jorna is in het bezit van deze mooie foto, die boven water kwam in het Bildts Dokumintasysintrum in Sint Annaparochie. Gefotografeerd is de bouw van de etagewoningen aan de Harlinger straat achter herberg De Groene Weide. De woningen staan er nog steeds. Rinske Visscher, gemeentearchivaris, schreef indertijd hierover in haar boek Leeuwar den van 1846 tot 1906: 'In 1903 is er eene nieuwe buurt verrezen op een stuk land tusschen De Groene Weide en het empla cement van het tramstation. Deze bouw onderneming ging uit van den heer C. Groenendijk. Hierdoor zijn twee straten ontstaan: Harlinger- en Tramstraat, welk op den Harlingersingel uitloopen'. De foto moet gemaakt zijn omstreeks 1901/1902. Jorna (en met hem de redactie) zou graag antwoord willen hebben op de volgende vragen: wie was C. Groenendijk; wie heeft deze woningen ontworpen; wie zijn de mensen op deze foto?

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 32