Nieuws van Aed Levwerd 30 Secretariaat: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden of e-mail aedlevwerd@hotmail.com Het echtpaar Schoustra tijdens de Liuiadder- dag op 15 juni (Foto: Bauke van der Veen) Fenno Schoustra erelid van Aed Levwerd Meindert Schroor, plaatsvervangend voorzitter van onze vereniging, sprak het nieuwe erelid toe: 'Ik hoef de aanwezigen niet uit te leggen wie Fenno Schoustra is. Jarenlang heeft hij met zijn Kleine Kran- tsje tienduizenden Liwwadders en oud- Leeuwarders talrijke genoeglijke uren bezorgd als stadschroniqueur, als hande laar in en bewerker, auteur en distribu teur van meest zoete herinneringen aan een onbekommerde jeugd in een stad die in plaats van door flats, door boomgaar den en tuinderijen was omzoomd. Uw werkzaamheden hebben veel oude re en jongere stadgenoten op het spoor gebracht van de rijke historie van deze prachtstad, hen liefde en belangstelling daarvoor bijgebracht en daarmee tege lijkertijd een belangrijke voedingsbodem gecreëerd voor onze vereniging'. Fotobestellingen Liwwadderdag Wie zijn of haar bestelde foto's nog niet heeft ontvangen, kan daarvoor contact opnemen met Hans Hannema (tel. 058- 2671627). Familie waakt over erfenis Auke Rauwerda sr. Op de jaarvergadering in juni 2003 van Aed Levwerd werd voor het eerst de Aed Levwerd Pommeranten Pries uitgereikt. De prijs is bedoeld voor een instelling of persoon die de geschiedenis van de stad verrijkt (heeft). De prijs, een kunstwerk van Machiel Braaksma, werd toegekend aan Auke Rauwerda bv. De jury die bestond uit Hylke Wierda, IJke Lichthart en Jan van der Hoek noemde de zaak aan de Westerplantage een 'kleine winkel met een groot magazijn' waar ijzerwaren, gereedschappen, verfwaren, borstelwerk, chemicaliën, oliën en vetten liggen opge slagen. Een hele dynastie Rauwerda is bij de zaak betrokken. Tien familieleden werken er hard en houden de erfenis van Auke Rauwerda senior in ere. Over senior vertelt het juryrapport: 'Toen Auke senior in 1932 niet weer een zomer in de ww wilde, omdat hij alleen in de winter bij Faber Haardenfabriek als machinist aan de slag kon, besloot hij zich zelfstandig te vestigen. Van zijn ouderlijk huis aan de Bredeplaats wist hij wat het was om een winkel met kruidenierswa ren, klompen en petroleum te bestieren. Aan de Westerplantage betrok hij een pand en behaalde daar met dubbeltjes en kwartjes een kleine omzet. De ijzerwaren en gereedschappen vroegen enorm veel bergruimte en zo werd elk kistje waaruit de sunlightzeep of in vettig papier ver pakte hamers en zagen waren verkocht, gebruikt om spijkers of schroeven in op te bergen. Tientallen, later honderden kistjes en doosjes die er nog allemaal zijn. Houten vloeren waren ideaal om dozen over te schuiven en voor de klanten die vaak op klompen binnen stapten. De hele voorraad en de opbergplaats had Rauwer da in het hoofd'. LA» it

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 33