Brievenbus/mailb0x32 De redactie van Leovardia reserveert graag ruimte voor brieven van 32 Popma. HCL vanaf 10 januari 2004 ook op zaterdag open De openingstijden van het HCL worden per 1 januari 2004 aangepast. Door de week gaat het HCL een half uur later open en een half uur later dicht. Belang rijkste wijziging is de uitbreiding naar de zaterdag. Vanaf 10 januari is het HCL elke zaterdag open van 10 tot 14 uur. De openingstijden in 2004 zijn dus: di, wo, vr 9-17 uur, do 9-21 uur, za 10-14 uur. Let op: in verband met verplichte vrije dagen is het HCL op vrijdag 2 en zaterdag 3 januari 2004 gesloten. Nieuwjaarsborrel De deze keer door het HCL georganiseer de nieuwjaarsbijeenkomst van 'historisch Leeuwarden' vindt plaats op dinsdag 6 januari in de Friesche Club (Ruiterskwar tier 57). Aanvangstijd is 16.00 uur. Ieder een is van harte welkom. Wie heeft er oude spullen over voetbal? Het HCL bereidt een tentoonstelling voor over de geschiedenis van het voetbal in Leeuwarden. Als u in bezit bent van inte ressante oude foto's, drukwerk, filmpjes en/of voorwerpen met betrekking tot het Leeuwarder voetbal en u wilt uw spullen uitlenen, neem dan contact op met Klaas Zandberg van het HCL. lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Ons adres: Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden of e-mail: historischcentrum@leeuwarden.nl Wie herkent deze mannen? Afgelopen voorjaar overleed in Stiens op 78-jarige leeftijd de heer H.S. Stroosma. Uit zijn nalatenschap ontving de fami lie Folkertsma een drietal krijttekenin gen, die we hierbij afdrukken. Omdat de geportretteerden niet bekend zijn, doen we een beroep op onze lezers. Volgens de familie Folkertsma zijn het bekende Leeuwarder types. Een eerste rondvraag in kleine kring leverde niets op. Ook over Stroosma zelf is niet veel meer bekend dan dat hij gewerkt heeft op het Fries Rund vee Stamboek en dat hij een humorvolle, bescheiden man was. Zijn vader had rond 1940 een kapperszaak in de Doelesteeg. Wie weet er meer van deze H.S. Stroosma en wie herkent de mannen op de portret ten? De redactie Overval op het Arbeidsbureau Op mijn artikel van juni 2003 over de overval op het Arbeidsbureau kwam een schriftelijke reactie binnen van iemand (een oud-Leeuwarder, thans woonach tig in Zwitserland!) die weer een ander aspect van het Arbeidsbureau in oorlogs tijd belicht. Als zoon van het hoofd van een bedrijf was hij getuige van contacten die zijn vader onderhield met Hendriock, de hoogste Duitse baas van het Arbeidsbu reau. In dit geval was er zelfs sprake van bezoeken van Hendriock aan zijn ouderlijk huis en het bieden van gezelligheid aan de hier alleen levende Duitser, die ove rigens geen partijlid was. Die kontakten leidden er toe dat door Hendriock vrijstel lingen verstrekt werden voor personeels leden van het bedrijf, die gedwongen naar Duitsland moesten en dankzij deze vrij stellingen konden blijven. Uiteraard had Hendriock een goede indruk gemaakt op deze briefschrijver. Wij waren in de oorlogstijd soms op de hoogte van dit soort transacties met onder andere vrijstellingen, waar soms ook geld en drank mee gemoeid waren. Hoewel wij redenen hadden om Hendriock en andere Duitsers te wantrouwen, geef ik de erva ringen van de briefschrijver als interessan-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 35