Liwwadders, waar is dit? vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' La» it Liwwadders, waar is dit 34 Leovardia zet een traditie van 't Kleine Krantsje voort. Jarenlang Wij stellen u dezelfde vraag. Oplossingen voor 1 februari 2004 schriftelijk, onder vermelding prijsvraag naar Historisch Centrum Leeuwarden, Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden of per email historischcentrum@leeuwarden.nl Onder de goede inzenders wordt een boekenbon van 15 euro verloot. Om met de deur in huis te vallen: de foto van onze prijsvraag in Leovardia nummer 11 laat het postkantoor op de Tweebaks- markt in aanbouw zien. Het jaar is 1903. Er waren slechts twee goede inzenders van deze moeilijke opgave, waarover straks meer. De boekenbon gaat naar Auke Sijbren Boersma in Goutum. Hij kwam op een bijzondere manier aan de oplossing: door een briefkaart afkomstig van zijn grootvader (1882-1967) die samen met diens vader (1855-1928) in Gronin gen een klein aannemersbedrijf had. Op de achterzijde van de briefkaart, schrijft Auke Boersma, staat 'in aanbouw zijnde postkantoor te Leeuwarden 1903'. Vol gens de moeder van Boersma hebben zijn overgrootvader en grootvader meegewerkt aan de bouw van het postkantoor. Ernst ter Wal kwam op een andere manier tot de goede oplossing. Hij had al een vermoeden dat het om het postkantoor aan de Tweebaksmarkt ging. Dat vermoe den werd bewaarheid toen hij de beeldbank van het Historisch Centrum Leeuwarden raadpleegde en daar de afbeelding vond. 'Fantastisch die beeldbank' schrijft Ter Wal en gelijk heeft hij. Maar nu zoveel afbeeldingen via internet te vinden zijn, hebben wij ons bezonnen op een nieuwe vorm voor de prijsvraag. Die hebben we snel gevonden. De Leeu warder fotograaf Jacob van Essen maakt voor ieder nummer een foto van een plek in het Leeuwarden van vandaag. Maar de vraag blijft, net als in Fenno Schoustra's Kleine Krantsje, Liwwadders, waar is dit?

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 37