Dit is géén tekening van de nieuwbouw van het Fries Museum op het Zaailand, waarvoor momenteel, dankzij een legaat van de overleden architect Abe Bonnema, plannen worden gemaakt. Het is wél het plan dat het bureau van Bonnema in 1984 maak te voor het zogenaamde 'pleinafsluitend gebouw' aan de oost kant van het Wilhelminaplein. Het plan van Bonnema werd niet uitgevoerd. De gemeente koos voor het ontwerp van Lucas en Ellerman uit Rijswijk. Het gebouw dat er nu staat vertoont wel overeenkomsten met de tekening van Bonnema: vooral de ronde vormen achter de Mercuriusfontein. Voor de oriëntatie: op de voorgrond de gebouwen van Vroom Dreesmann. Linksboven de Friesland Bank, in 1984 nog zonder koepel.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 40