Een nijvere bevolking op het Vliet La» it 5 Henk Beers Op de zevende oktober 1705 wordt Mar ten geboren, zoon van Jan Martens. Van vader Jan weten we nog niet veel. Maar van Marten Jans is wel wat bekend. In het trouwboek van Leeuwarden lezen wij over zijn huwelijk in 1732: 'Marten Jans, schippersgesel en Aaltje Gerlofs, beyde op 't Vliet zijn haar egts geboden voorgestelt'. Sinds die tijd komt de naam Gerlof nog steeds in onze familie voor. Zij trouwden in de Galileërkerk. In deze kerk zijn heel wat Vlietsters in de echt verbonden. Het kerkgebouw, volgens oude Leeuwarders de Gleisterkerk, stond aan de Tweebaks- markt, dus niet al te ver van het Vliet. Het gebouw is in 1940 afgebroken. Maarten Jans werkte zich op van schip persgezel tot Grootschipper. Hij werd opge nomen in het Groot Schippersgilde der Stad Leeuwarden. Als de gildebroeders bijeen kwamen, bijvoorbeeld elk jaar in januari op Coppermaandag, zetten zij hun hand tekening of handmerk op een presentie lijst. Dankzij deze lijsten weten we nu, dat onze achternaam Beers al honderden jaren oud is. Van de kinderen van Marten en Aaltje weten we dat er een zoon was, Klaas. Hij verdient al varende de kost. Zijn naam vinden we in de administratie van het Groot Schippersgilde en ook in het trouwboek van Leeuwarden wordt zijn vak vermeld: schipper. Zijn adres is kort en bondig 'op het Vliet'. Zijn vrouw komt al spoedig te overlijden en ook zijn tweede echtgenote verliest hij door de dood. In 1774 trouwt hij voor de derde keer met Pieternella Pegmans, jonge dochter van Zwolle. Hoewel zij van Zwolle afkomstig is, wordt het huwelijk in Kampen voltrokken. Klaas blijkt dan al sinds 7 november 1771 'Inzonderheid was de oostelijke voorstad Het Vliet, én in de lengte langs het water, én in de breedte door eene menigte stegen, in getal van woningen toegenomen waarin zich eene nijvere bevolking van schippers, fabrikanten, koop- en hand werkslieden vestigde', aldus Eekhoff in 1846. Deze aardige karakteristiek vinden we terug in de geschiedenis van mijn familie. De eerste voorouders van wie we de naam nu weten, woonden 'op het Vliet'. In die tijd, begin 1700, was dat adres kennelijk duidelijk genoeg. In latere jaren wordt de woonplek nauwkeuriger aangeduid. Gerlof Beers en Elisabeth Meisje, gehuwd te Leeuwarden in 1873 (Foto: Collectie Beers)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 8